SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 19 września 2009

Kownacki

Kownacki h. Suchekomnaty (in. Suchekownaty, Suche Komnaty), na Mazowszu, dom rozrodzony. Nazwisko wzięli od wsi Kownaty w dawnym powiecie nidzborskim, parafii ciechanowskiej (Bon.). Później dziedziczyli także na Kownatach w parafi Czernice, pow. Przasnysz, a także na Kownatach w parafii Grzebsk, pow. Mława. Marcin i Mikołaj z Kownat herbu Suchekownaty, świadczyli 1425 r., przy wywodzie szlachectwa. Paweł z Kownat za położone zasługi, otrzymał 1437 r. od ks. mazowieckiego Władysława 10 włók w ziemi wiskiej. Piotr i Albert z Kownat nabyli 1439 r. Rydzewo, w ziemi wiskiej i od nich poszli Rydzewscy tegoż herbu (Kap.). Stanisław Kownacki, dziedzic Grodzanowa i Krzewa w ziemi wiskiej, podkomorzy wiski 1509, pisał się Kownackim z Grodzanowa vel Grodzanowskim i dał początek domowi Grodzanowskich, tego herbu używających (AG Płock). W XVI wieku liczni Kownaccy dziedziczyli na Kownatach Borowych, K. Żędowych in. Zendowych i K. Wojnowych. Podpisali elekcje 1648 r. z woj. płockim, z ziemią ciechanowską, nurską i woj. wileńskim, 1697 r. z ziemią ciechanowską i wiską, 1764 r. z ziemią nurską. Jedna linia osiadła w woj. krakowskim, gdzie posiadali m. in. Niegowonice w pow. lelowskim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w sądzie grodzkim sądeckim 1782, w Galicji Zachodniej 1803, w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. 
Genealogia
(osób: 47)

• NIKODEM Alojzy Leopold Kownacki (1810-po 1852), s. Józefa i Praksedy Zbierzchowskiej; zamieszkały w Warszawie ok. 1839-1852; wylegitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1851 r. z herbem Suchekomnaty; ur. Daniłowo, parafia Jasienica, obecnie gmina Małkinia Górna, pow. Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, chrz. 1810 (Urus.; Sęcz.; Bon.; Szl. Król.; MK Jasienica); ż. (28 XI 1833 Lubiel) Paulina Chobrzyńska z Chobrzan in. Chrobrzan h. Rawicz (1807-1879), c. Błażeja i Tekli Bienickiej; ur. Lwów, chrz. 1807 Lwów, zm. Pułtusk, lat ok. 72 (MK Lwów: św. Anna); ślub w parafii Lubiel, obecnie gmina Obryte, pow. Pułtusk, woj. mazowieckie (MK Lubiel); dzieci: Tekla.

• SALOMEA vel Franciszka Salomea Kownacka (ok. 1817-po 1862), c. Jakuba i Agnieszki Porowskiej; ur. Turczyn, parafia Rajgród, dawny pow. Augustów, obecnie pow. Grajewo, woj. podlaskie (MK Rajgród); m. (1833 Rajgród) Paweł Śleszyński (ok. 1814-po 1862), s. Jana i NI. Dziekońskiej, dziedzic cząstkowy dóbr Czachy, parafia Przytuły; także: Szleszyński; ur. Czachy, parafia Przytuły (MK Przytuły); ślub w parafii Rajgród, miejscowości: Turczyn, Czachy, uwagi: on lat 19, ona lat 16, świadkowie: Ludwik Śleszyński, brat młodego, Jan Kownacki, brat młodej (MK Rajgród); dzieci: Józef Jan (ur. 1835 Czachy), Marcela (ur. 1838), Józefa (ur. 1840), Adela (ur. 1843), Kajetan (ur. 1845), Salomea Anna (ur. 1848), Konstanty Józef (ur. 1852), Emilia i Placyda (ur. 1855), Anna (ur. 1856), Stanisława (ur. 1859), Waleria (ur. 1862) – Śleszyńscy.

Źródła: Bon. t.12/34-37; Kap.; Sęcz.; Szl. Król.; Urus. t.7/353-354.

Kownacki h. Ślepowron, rodzina mazowiecka, wymieniana w urzędowych aktach wiskich od 1437. Pochodzą od Ciarnowskich, którzy dziedzicząc na Kownacinie leżącym w pow. wąsoskim, ziemi wiskiej, nazwali się Kownackimi. Być może jednak, jak sugeruje Boniecki, że jakiś „Ślepowrończyk dziedziczył na jednej z licznych wsi, Kownatami zwanych i od niego również mogli pójść Ślepowrończykowie Kownaccy”. W XIX stuleciu Kownaccy byli właścicielami dóbr Czernica i Ponikwa w pow. brodzkim, oraz Żużel w pow. sokalskim, w Galicji. Istnieje też rodzina Kownackich herbu Suchekomnaty z ziemi ciechanowskiej.
Genealogia
(osób: 64)

• ANTONI Józef Kownacki (ok. 1820-po 1876), s. Tadeusza i Honoraty Chołoniewskiej, właściciel dóbr Czernica w pow. brodzkim, oficer wojsk austriackich; 1ż. (1858) Teresa Lityńska h. Grzymała (ok. 1840-1875); 2ż. (1876) Eleonora Laura Zagórska h. Ostoja (ok. 1850-po 1876), c. Karola z Kołodziejówki i Teresy Lityńskiej; dzieci: Rudolf, Józef.

• KLEMENTYNA Kownacka (ok. 1810-po 1882), c. Antoniego i 2ż. Ludwiki Łosiównej; m. Gustaw bar. von Hagen-Schwerin (ok. 1800-p. 1882), właściciel dóbr Wielkie Oczy w pow. jaworowskim.

Źródła: Bon. t.12/32-33; Bork. Rocz. t.1/497-498, t.2/529-531; Nies.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz