SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

środa, 5 sierpnia 2009

Żardecki

Żardecki h. Ciołek, rodzina małopolska, nazwisko wzięła od wsi Żardki Duże i Małe w powiecie opoczyńskim, parafia Drzewica. Już za czasów Niesieckiego mieszkali w różnych województwach. Są jednego pocho- dzenia z Bielańskimi, Drzewieckimi, Głuskimi, Gutowskimi, Maciejow- skimi, Oszczepalskimi, Wrzeszczowskimi, Żelechowskimi i Żeleńskimi. Jedna gałąź Żardeckich osiedliła się na Rusi Czerwonej, inna na Podlasiu i Litwie. Otrzymali potwierdzenie szlachectwa w Galicji 1783. Byli właścicielami m. in. dóbr Tessarowa (Tesarów) tamże, dzierżawcami wsi Wiszniów w pow. Rohatyn, woj. lwowskie.
Genealogia
(osób: 49)

• PIOTR Żardecki (26 XII 1803-3 XI 1881), s. Piotra i Salomei Sierakowskiej, podoficer 4 pułku ułanów wojsk polskich w korpusie generała Józefa Dwernickiego 1831, walczył m. in. pod Stoczkiem i Boremlą; po jego upadku powstania listopadowego, razem z całym korpusem przeszedł do Galicji 27 IV 1831; dzierżawca dóbr Ostrów k/ Przemyśla, później dóbr ziemskich w pow. stryjskim; członek tajnego Stowarzyszenia Ludu Polskiego w Przemyślu, po wykryciu spisku, aresztowany 16 XII 1839, więziony we Lwowie do 1843, otrzymał amnestię i osiadł w pow. samborskim; uwikłany ponownie w polityczne wypadki w czasie tzw. Wiosny Ludów, jako komendant konnej gwardii narodowej w Samborze 1848; po śmierci żony mieszkał z synem we Lwowie; ur. w Tessarowie (Tejsarowie) w Galicji, zm. w Łańcucie, poch. tamże; ż. (1846) Teodora Onyszkiewicz (ok. 1810-1855), c. Adriana, adwokata z Uhnowa, towarzysza broni męża z powstania listopadowego, i NN.; dzieci: Maria, Bolesław.

• SALOMEA Anna Żardecka (ok. 1890-po 1910), c. Bolesława i Aleksandry Eleonory Woźniakównej; m. Antoni Zabielski (ok. 1880-po 1910).

Źródła: Dw. Teki; Krzep. Mał. 129; Nies. X 79-80; Żych. I 361-362.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz