SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 6 sierpnia 2009

Szczodrowski

Szczodrowski h. Roch II (in. Kolumna, Pierzchała) v. Lorke-Szczodro- wski, Sczodrowski, Szczodroski, rodzina wielkopolska, pisząca się z Chraplewa. Nazwisko wzięli od wsi Szczodrowo w dawnym powiecie kościańskim. Około roku 1393 pisali się Szczodrowscy ze Szczodrowa (Akta grodzkie wielkopolskie, t. 2). W 1492 r. Andrzej Szczodrowski zapisuje 13 grzywien posagu na połowie wsi Szczodrowo żonie swej Helenie (AGZ Poznań). Notowani w aktach kaliskich i śląskich 1500 r. Konstytucje sejmowe wymieniają ich jako elektorów w 1674 r. z woj. kaliskiego, w 1697 r. z ziemi zakroczymskiej (Con.). Wedle Żernickiego nosili przydomek Lorke. Są jednego pochodzenia z Chraplewskimi herbu Roch, którzy wyszli z pobliskiego Chraplewa oraz Łąckimi. W roku 1539 Marcin Chraplewski seu Szczodrowski płaci grzywnę, bo nie stanął z pozwu Abrahama i Jana Wolikowskich o 100 grzywien długu (AGZ Kościan).
Wieś Szczodrowo przez kilkaset lat była w ręku najmłodszej gałęzi rodu
Żychlińskich herbu Szeliga, stąd wątpliwość, czy przypadkiem jedna z odnóg tej gałęzi nie przybrała miana Szczodrowskich (Żych.).
Genealogia
(osób: 31)

• BARBARA Szczodrowska (ok. 1710-po 1768), c. Jana i Teresy Szawrońskiej, dziedziczka dóbr Cuchary w pow. nakielskim 1768 (AGZ Nakło); m. Stanisław Milewski (ok. 1700-p. 1768).

• MARCIN Franciszek z Chraplewa Szczodrowski (ok. 1640-ok. 1711), s. Andrzeja i Doroty Biegańskiej, dziedzic wsi Piotrunki w pow. kcyńskim, które nabył od Jana Gałczyńskiego ok. 1693; dobra te sprzedaje w 1696 r. Joachimowi Krzysztofowi Pudwelsowi i Zofii Jaskóleckiej małżonkom (AGZ Poznań); poch. Poznań, u Bernardynów (MK Poznań: Bernardyni); 1ż. (p. 1674) Marianna v. Potencjanna Marianna Żółtowska h. Ogończyk (ok. 1650-p. 1696); wdowa 1v. po Janie Konstantynie z Bnina Opalińskim, wojewodzicu poznańskim; dzieci: Jan (Antoni); 2ż. (ok. 1680) Konstancja z Tomic Tomicka (ok. 1660-1721), c. Piotra, posesora wsi Baranów, i Konstancji z Kalinowy Zarembianki; poch. Poznań, u Bernardynów; 1v. Zakrzewska; dzieci: Leopold.


Źródła: Bork. Spis 443; Dw. Teki; Nies. VIII 316; SGKP XI 857; Żern. II 417; Żych. I 366-388.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz