SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

środa, 5 sierpnia 2009

Szarzyński

Szarzyński h. Junosza v. Sęp-Szarzyński, Szarzeński, Sarzyński, używali przydomku Sęp, a pisali się z Szarzyna w województwie płockim, gdzie są notowani w aktach od 1500 r. Pochodzą od Sępów herbu Junosza. Niektórzy przenieśli się w XVI w. na Ruś Czerwoną. Dowiedli szlachectwa w Królestwie 1825. Z nich: Mikołaj Sęp-Szarzyński (ok. 1550-1581), poeta epoki Renesansu, piszący w języku polskim i łacińskim, tłumacz, jeden z najznakomitszych twórców literatury staropolskiej; ur. w Przemyślu.
Genealogia
(osób: 51)


• JOANNA Ludwika Szarzyńska (ok. 1720-po 1783/85), c. Krzysztofa i Sabiny Lukówny, von Lock, Lucke, kalwinka; m. (26 XI 1738) Zygmunt Krystian (Krystian Zygmunt, Chrystian, Krzysztof Zygmunt) Dziembowski h. Pomian (ok. 1710-po 1786), s. Krystiana Konrada i Ewy Elżbiety Bojanowskiej h. Junosza, dziedzic dóbr Bartoszewice Małe in. Płaczkowo w pow. kościańskim 1738, Kunino, Świątniki i Nowe Olędry w pow. poznańskim 1752, Lubowice Mniejsze w pow. gnieźnieńskim 1778; posesor dóbr królewskich Łagiewniki w pow. poznańskim 1755 (AGZ Poznań); dzieci: Krzysztof, Władysław, Zygmunt, Bogumiła (Deograta) – Dziembowscy.

• MICHAŁ Wawrzyniec Sęp-Szarzyński (1767-20 X 1842), s. Jana i Marianny
Rożnowskiej, ziemianin, posesor dóbr Wronowo w pow. kaliskim, parafia Szymanowice; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie ok. 1840 (Spis szl.); zm. Wronowo, wg metryki miał 85 lat (MK Szymanowice); ż. (25 I 1796 Miedzianowo) Justyna Brygida Sadowska h. Nałęcz (3 X 1771-1816/42), c. Stanisława i Apolonii Skórzewskiej h. Drogosław; ur. Miedzianów (Miedzianowo) w pow. kaliskim, par. Droszew, chrz. 6 X 1771, chrzestni: Zofia Czyżewska i Antoni Nasiorowski; ślub w par. Droszew, świadkowie: Tomasz Chełmicki, kapelan, Ksawery Chełmicki, skarbnikowicz, Maciej Bogdański, sędzia ziemski kaliski, syn, Ksawery Nasiorowski (MK Droszew); dzieci: Apolonia, Maciej, Stefan, Marianna, Józefa, Emilia.

Źródła: Bork. Spis 441; Dw. Teki; Nies.; Papr.; Spis szlachty Król. Polskiego 1851; Żern. II 414; Żych. I 288-291.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz