SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 19 lipca 2009

Limanowski

Limanowski h. Alemani (in. Alemanni), na Litwie, w pow. kowieńskim. Zostali zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej 1807 r.; wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty gub. kowieńskiej w 1855 r. Posiadali majątek Dąbrowo w gub. kowieńskiej w 1882 r. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego wymienia folwark Limanowce nad rz. Dzisienką, w pow. dzisieńskim (Dzisna) 1866 r.
Genealogia
(osób: 67)
Bolesław Limanowski 
(1835-1935) 

• BOLESŁAW Limanowski (18 X 1835-1 II 1935), s. Wincentego i Katarzyny Wysłouch, historyk, socjolog, publicysta, polityk, ps. Janko Pokań; teoretyk i działacz pol. ruchu socjalist. w kraju i za granicą, współtwórca PPS; senator z listy PPS 1922-1935; badacz i popularyzator historii demokracji i socjalizmu pol., autor pamiętników 1835-1919; członek korporacji akad. Konwent Polonia; aresztowany przez władze ros. za organizowanie patriotycznych demonstracji w Wilnie V 1861, zesłany do gub. archangielskiej; w l. 1870–1877 działał we Lwowie jako publicysta socjalistyczny; w latach 1878-1911 na emigracji w Szwajcarii i Francji; ur. w Podgórzu (Podgórz) w Łatgalii, Polskie Inflanty, zm. w Warszawie, poch. na Cm. Powązkowskim, aleja zasłużonych; 1ż. (1874) Wincentyna Szarska (ok. 1840-1885), nauczycielka; dzieci: Mieczysław, Zygmunt, Witold; 2ż. (1887) Maria Goniewska (ok. 1860-1906); dzieci: Stanisław.
 

• JADWIGA Limanowska (15 X 1894-po 1913), c. Franciszka Rafała i Julii Rusak; chrz. w parafii św. Jana w Wilnie 6 XI 1894, rodzice chrzestni: Mikołaj Jakutowicz i Malwina Kalinowska (MK Wilno – św. Jan); m. (1913 Wilno, Wszystkich Swiętych) Wacław Wierzbicki (ok. 1890-po 1913).

Źródła: 1) PSB XVII 340; 2) Urus. IX 51; 3) SGKP V 233; 4) Cm. Powązkowski, Monografia; 5) Bolesław Limanowski, Pamiętniki 1835-1870, W-wa 1957.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz