SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

środa, 1 kwietnia 2009

Zamojski

Zamojski h. Grzymała, v. Zamoyski, w Małopolsce; z nich 1 arcybiskup lwowski 1605—1614.
 

Źródło: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.
 Zamoyski h. Jelita, v. Saryusz-Zamoyski, przydomku Saryusz (łac. szary), magnacka od końca XVI stulecia rodzina małopolska, której gniazdem jest Stary Zamość w woj. lubelskim. Są jednego pochodzenia z Łaźnińskimi z Łaźnina herbu Jelita, a ich protoplasta Tomasz Łaźniński, nabywszy Zamość w XV w. pisał się z z Łaźnina i Zamościa. Tytuł hrabiowski austriacki otrzymali w 1780 r. W 1589 r. założyli Ordynację Zamojską istniejącą do 1945 r. Z tej rodziny 2 biskupów, 1 prezes senatu Królestwa Polskiego, 8 wojewodów, 1 hetman, 4 ministrów i 7 kasztelanów 1572 — 1831. 
Genealogia
(osób: 272) 

• JADWIGA hr. Zamoyska (11 IV 1844-29 V 1895), c. Jana i Anny hr. Mycielskiej, właścicielka dóbr Tuliszkowo; dama pałacowa cesarzowej austriackiej; zm. Tyczyn; m. (12 V 1868 Tyczyn) Ludwik hr. Wodzicki h. Leliwa (19 VIII 1834-11 VIII 1894), właściciel dóbr Tyczyn w pow. rzeszowskim, tajny radca austriacki, członek dożywotni austr. Izby Panów, gubernator austr. banku dla krajów, kawaler orderu Żelaznej Korony 1 klasy, marszałek sejmów galicyjskich; ur. Kraków, zm. Donay.

 Władysław hr. Zamoyski
(1853-1924)

• WŁADYSŁAW hr. Zamoyski (24 III 1803-11 I 1868), s. Stanisława Kostki i Zofii ks. Czartoryskiej, polityk emigracyjny, generał wojsk angielskich i tureckich, powstaniec 1830/31; adiutant w. ks. Konstantego w chwili wybuchu powstania 1830 r., oficer 5. pułku ułanów w 1831, kapitan, szef sztabu dywizji gen. Łubieńskiego w II 1831, awansowany na pułkownika, adiutant gen. Skrzyneckiego, potem szef sztabu korpusu gen. Ramorino; na emigracji mieszkał w Paryżu, jeden z przywódców Hotelu Lambert; w latach 1848-1849 organizował oddziały pol. przy wojsku sardyńskim, 1854-1856 jako generał organizował w Turcji dywizję pol. przy armii tureckiej, poddaną dowództwu angielskiemu; w czasie powstania styczniowego działał na rzecz sprawy pol. w Anglii; ur. w Paryżu, zm. tamże; ż. (14 X 1852 Paryż albo Halle an der Saale) Jadwiga hr. Działyńska (4 VII 1831-4 XI 1922), c. Tytusa z Kórnika i Celiny hr. Zamoyskiej, właścicielka dóbr Jarosławice w pow. średzkim; ur. Warszawa, zm. Kórnik, poch. tamże; dzieci: Władysław, Witold, Maria.

Źródła: Kos. I 640-658; II 679-682; III 618-622.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz