SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 31 marca 2009

Potocki

Potocki h. Lubicz, stara rodzina z Lubelskiego, wzięła nazwisko od swego dziedzictwa - wsi Potok Wielki w pow. krasnystawskim. Na początku XVII stulecia złączywszy się związkami małżeńskimi z zamożną kupiecką krakowską rodziną Foxów i sprzedawszy jej swoje gniazdo Potok Wielki, dała im swoje nazwisko (Potocki), a nawzajem po ich wygaśnięciu (w 2. połowie XVII stulecia) brała ich nazwisko (Fox) za przydomek. W XIX wieku byli właścicielami dóbr Kociubińczyki w pow. husiatyńskim.
Genealogia
(osób: 109)

• JULIA Fox Potocka (24 V 1878-1955), c. Franciszka i Marii Bilińskiej, działaczka oświatowa i spółdzielcza, założycielka Czerwonego Krzyża Południowo-Wschodniego, przewodnicząca honorowa FIDAC żeńskiego 1932, przewodnicząca Związku Rękodzielniczek 1924-1931, odznaczona Medalem Niepodległości, amerykańskim Distinguished Service Medal; ur. Turbijówka, zm. Konstancin Jeziorna, poch. w Skolimowie; 1m. (4 V 1896 Turbijówka) Edward Mazaraki (ur. ok. 1870); 2m. (po 1911) J. Bogusławski (ur. ok. 1870).

• MIECZYSŁAW (Ludwik Mieczysław) Fox Potocki (ok. 1810-1878), s. Franciszka Ksawerego i Marianny Czerwińskiej, członek Stanów galicyjskich, delegat Tow. Kredytowego Ziemskiego, konserwator zabytków historycznych we wschodniej Galicji, oficer wojsk polskich 1831; dziedzic dóbr Kociubińczyki (Kocierbińczyki) w pow. husiatyńskim; ż. Klotylda Horodyska h. Korczak (ur. ok. 1810), c. Antoniego, dziedzica dóbr Krogulec; dzieci: Władysław, Zofia.

Źródła: Bork. Rocz. I 533-534; Kos. II 437-438.

Potocki h. Pilawa (Złota i Srebrna Pilawa), rodzina magnacka, licznie rozrodzona, wywodząca się ze wsi Potok nieopodal miasta Jędrzejowa.
W dokumentach właściciele Potoku notowani są już w 1217. Na początku XVI wieku protoplasta rodu Jakub przeniósł się do ziemi halickiej, łącząc obowiązki sądowe ze służbą wojskową. Dosłużył się stanowiska podkomorzego halickiego. Umierając w 1551 posiadał już 12 wsi i prawo lokowania miasta Sidorowa. W XVII w. Potoccy dostąpili najwyższych stanowisk politycznych i wojskowych w Rzeczypospolitej i zrównali się stanem posiadania z innymi rodami arystokratycznymi. W XIX w. weszli w koligacje rodzinne z Habsburgami. Niektóre linie rodu otrzymały tytuł hrabiowski w Królestwie Polskim i w Austrii 1840 — 1870. Z tej rodziny: 1 arcybiskup prymas, 4 kasztelanów krakowskich, 5 hetmanów, 20 wojewodów, 4 ministrów, 12 kasztelanów w latach 1368 — 1831
.
Genealogia
(osób: 504)
 Jan hr. Potocki
(1761-1815)

• JAN Nepomucen hr. Potocki (8 III 1761-20 XI 1815), s. Józefa i Anny Teresy Ossolińskiej, podróżnik, pisarz, archeolog, etnograf, dyplomata, poseł na Sejm Czteroletni; autor „Rękopisu znalezionego w Saragossie”, pionier archeologii słowiańskiej, podróżował m.in. po Bliskim Wschodzie, Afryce Północnej i Mongolii; kapitan inżynier wojsk koronnych, uczestnik wojny z Rosją 1792; starosta halicki 1776; właściciel majątku Uładówka k/ Janowa na Wołyniu; ur. Leżajsk, zm. Uładówka, śmiercią samobójczą; 1ż. (9 V 1783 Wilanów) Julia ks. Lubomirska (1760-26 VIII 1799), c. Stanisława, marszałka wielkiego koronnego i Elżbiety ks. Czartoryskiej; ur. Łańcut, zm. Kraków; dzieci: Alfred, Artur, Andrzej, Irena; 2ż. Konstancja hr. Potocka (1781-24 XII 1852), c. Stanisława Szczęsnego i 2ż. Józefy (Józefiny) Amalii Mniszech; ur. Tulczyn, zm. Salon k/ Marsylii; 2v. żona Edwarda hr. Raczyńskiego; dzieci: Teresa.

• ZOFIA hr. Potocka (ok. 1787-1857), c. Dominika i Anny Czosnowskiej, bohaterka wielu romansów i skandali towarzyskich, kochanka ks. Józefa Poniatowskiego (Girtler, Pamiętniki); 1m. (rozwiedzeni) Wincenty Czosnowski (ok. 1780-po 1820), strażnik polny koronny; 2m. Aleksander Oborski (ok. 1780-po 1820), pułkownik; jej nieślubną córką z Francuzem Perrot, dzierżawcą Łąki k/ Rzeszowa była Paulina z Czosnowskich Tańska (1818-1869), od 1834 żona Stefana Karola Tańskiego.


Źródła: Dw. Gen.; Kos. I 487-495, II 439-449, III 351-402; Wikipedia.Potocki h. Szeliga, później również Pilawa, byli właściwie herbu Kołmasz tj. Nowina odm. i pisali się z Potoka w pow. opoczyńskim, parafia Sławno. Występują w aktach już od 1429 (Krzep. Młp.). Grzegorz de Potok de clenodio Colmasz („duo babata et crux” – dwie podkowy i krzyż), tj. Nowina odmienna, 1429, Grzegorz i Mikołaj z Potoka h. Nowina 1450 (Ul.), Jan z Potoka notowany jest w 1559 w aktach ostrzeszowskich. Są jednego pochodzenia z Popławskimi z Popław w pow. opoczyńskim, parafii Sławno. Jedna linia, pisząca się z Będlewa w Poznańskiem, zamieniła herb Szeliga na Złotą Pilawę. Linia ta otrzymała tytuł hrabiowski (conte) papieski od papieża Leona XIII, z prawem primogenitury 6 V 1889. Z nich: 2 kasztelanów 1699 — 1784. — Przecław (zm. 1709), kasztelan rogoziński 23 X 1699. Józef (zm. 6 VI 1781), kasztelan kamieński 20 V 1761, biechowski 15 X 1772, krzywiński 8 I 1778, rogoziński 10 VI 1780.
Genealogia
(osób: 118)
 

• HELENA Maria Potocka (2 XI 1862-po 1890), c. Bolesława i 1ż. Heleny Kwileckiej; ur. w Poznaniu; m. (7 VIII 1883 Drezno; w seperacji) Władysław hr. Miączyński h. Suchekomnaty (ok. 1850-po 1890), właściciel dóbr Trąbczyn i Sietlewek w gubernii kaliskiej w Król. Polskim, oraz Pawłowo i Dzwonowo w pow. wągrowieckim w W. Ks. Poznańskim; pozasłużbowy porucznik wojsk pruskich.

• MAKSYMILIAN Józef Potocki (12 X 1786-16 II 1837), s. Stanisława i Zuzanny Czapskiej, dziedzic dóbr Będlewo, Wronczyn i Zaparcin w Poznańskiem; ż. (9 XI 1814 Poznań, św. Marcin) Józefa Wyszyńska h. Trzywdar (ok. 1790-po 1815), c. Ignacego i Petronelli Jaraczewskiej h. Zaremba; dzieci: Wiktor, Franciszek, Bolesław.

Źródła:
Bork. Rocz. II 619-620; Bork. Gen. 745-746; Krzep. Mał.; Urus. XIV 302.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz