SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

środa, 18 lutego 2009

Baczyński

Baczyński h. Sas, wywodzą się z Baczyna w pow. samborskim, gdzie dziedziczyli w 1580. Rodzina licznie rozrodzona, wobec czego używali następujących przydomków: Ihnatowicz, Kotłowicz, Leszkowicz i Pukszyn.
Należały do nich m. in. dobra Zakrzewo w woj. chełmińskim - otrzymali je w 1658 r. prawem kaduka po Lichtfusie, dom przy ulicy Mostowej w Warszawie 1700, Wieliszewo i Kurów ok. 1700, oraz Moczydłów 1728. Piastowali powiatowe urzędy grodzkie i ziemskie w pow. kijowskim 1618/1774, owruckim 1766/68, żytomierskim 1753/75 i lubelskim 1764/67.
Baczyńscy z przydomkiem Ihnatowicz udowodnili pochodzenie szlacheckie w 1782 w sądzie grodzkim przemyskim.
B-scy z przydomkiem Kotłowicz wylegitymowali się w sądach grodzkim przemyskim, grodzkim trembowelskim i ziemskim lwowskim w 1782, grodzkim przemyskim, grodzkim bełskim i ziemskim lwowskim w 1783, jako członkowie Stanów galicyjskich w 1824 we Lwowie, oraz w wydziale Stanów we Lwowie w 1843 i 1846.
B-scy z przydomkiem Leszkowicz wylegitymowali się ze szlachectwa w sądach grodzkim przemyskim w 1782, w wydziale Stanów we Lwowie w latach 1830-1848.
B-scy z przydomkiem Pukszyn wylegitymowali się w sądzie ziemskim i grodzkim przemyskim w 1782 i 1783, w sądzie grodzkim halickim 1782 oraz w wydziale Stanów we Lwowie w 1833.
Baczyńscy nie używający żadnego przydomku wylegitymowali się w sądach grodzkim i ziemskim przemyskim, oraz ziemskim buskim w 1782, ziemskim halickim 1783, a także w wydziale Stanów we Lwowie 1826. Wylegitymowani zostali ze szlachectwa w Królestwie w latach 1844-1845.

Źródło: Bon. I 66-67.

Baczyński h. Sas, prawd. inna rodzina, niż wymienieni wyżej, otrzymała szlachectwo na sejmie 1776. Wylegitymowali się ze szlachectwa w Królestwie 1837.

• STANISŁAW Baczyński (ok. 1740-816), mecenas w Warszawie, otrzymał szlachectwo 1776; był właścicielem Kobylnej i radcą powiatowym sandomierskim.

Źródło: Bon. I 67.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz