SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 7 listopada 2008

Ołdakowski

Ołdakowski h. Rawicz, vel Ołdachowski, Oldakowski, na Mazowszu i Podlasiu. Stanowią odgałęzienie rodziny Wolskich, którzy od swego dziedzictwa, wsi Ołdaki w ziemi nurskiej, brali początkowo nazwisko Ołdak, a następnie Ołdakowski. Ołdaki z czasem rozpadły się na Ołdaki Połomyja, Ołdaki Grodzisko i Ołdaki Magna Brok. Ołdakowscy są jednego pochodzenia ze Świerzbińskimi i Woźnieńskimi. Od nich zaś początek wzięli Łętowscy. Jan, Paweł, Bogusz i inni dostali w 1482 r. w nagrodę zasług od ks. mazowieckiego Bolesława uwolnienie od różnych ciężarów publicznych dla swych dóbr Łętowo-Ołdaki w ziemi nurskiej. W XVI wieku przenieśli się w części na Podlasie i na Wołyń. Byli elektorami w 1632 r. z woj. wołyńskiego, 1648 r. z woj. bracławskiego i podlaskiego, 1669 r. z ziemi nurskiej, drohickiej i przemyskiej, 1674 i 1697 r. z ziemi nurskiej, 1733 r. z woj. podlaskim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Heroldii Król. Polskiego w latach 1836-1862. Nosili różne przydomki. Linia dziedzicząca na Kałęczynie w pow. pułtuskim używała przydomku Piąstka. Byli też Ołdakowscy h. Gozdawa, pochodzący z Ołdaków w ziemi zakroczymskiej.
Genealogia
(osób: 75)


• JOANNA Ludwika Izabela Ołdakowska (1838-po 1859), c. Franciszka i Agnieszki Kossowskiej; ur. Daniłowo, parafia Jasienica, obecnie woj. mazowieckie, chrz. 1838 (MK Jasienica); m. (20 I 1859 Łowicz) Seweryn Makowski (ok. 1830-po 1859), s. Witalisa i Karoliny Pętkowskiej?; ślub w kolegiacie łowickiej (MK Łowicz: Kolegiata).

• WOJCIECH Piąstka-Ołdakowski (ok. 1760-po 1817), s. Antoniego i NN., dziedzic części wsi Kałęczyn, parafia i gmina Gzy, obecnie pow. Pułtusk, woj. mazowieckie; jego synowie wylegitymowali się ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1839 r. z herbem Rawicz (Urus.); ż. (ok. 1790) Marianna Rembowska (ok. 1767-1817); zm. Kałęczyn par. Gzy, lat 50 (MK Gzy); ślub w parafii Gzy, miejscowość: Kałęczyn (MK Gzy); dzieci: Stanisław, Tekla, Józef, Adam.

Źródła: Bork. Sp. 288; Czarn. t.2/245; Dw. Teki; Urus. t.11/337-339; Żern. t.2/156; Strona rodziny Ołdakowskich online.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz