SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

środa, 1 października 2008

Bolesta

herb Jastrzębiec

 znak herbowy Boleściców
 
Bolesta h. Jastrzębiec (in. Boleścic), rodzina mazowiecka, osiedlona na Podlasiu, w ziemi mielnickiej. Jan Bolesta, syn Jana, Mateusz i Jan, synowie Stanisława Bolesty, dziedzice na Bolestach 1584 roku. Jan, Leonard, Wawrzyniec i Mateusz, synowie Mateusza, dziedzice na Bolestach 1590 roku (Wyr. Lub.). Jedna linia przeniosła się do Wielkopolski. Z nich: Jan, burgrabia grodzki mielnicki 1661. Wojciech, burgrabia grodzki mielnicki 1785.
Herb ich powinien przedstawiać na tarczy podkowę barkiem do góry w niej krzyż.  

Genealogia
(osób: 28)

• IGNACY Bolesta (16 I 1776-20 V 1838), s. Antoniego i Marianny Wołczyń- skiej, wojskowy, finansista, bankier; uczestnik insurekcji kościuszkowskiej 1794, oficer Legionów polskich; od 1800 w Legii Naddunajskiej K. Kniaziewicza, 1802 wysłany z Legionami na Santo Domingo; armii Księstwa Warszawskiego, od 1805 w sztabie głównym Wielkiej Armii, uczestniczył w bitwach m. in. pod Ulm, Austerlitz, Jeną i Frydlandem; od 1807 szef batalionu w armii Księstwa Warszawskiego, w kampanii 1809 walczył pod Raszynem, w kampanii 1812 m. in. pod Smoleńskiem, Możajskiem (Borodino) i nad Berezyną, 1813 pod Lipskiem jako dowódca 16 pułku piechoty; w armii Królestwa Polskiego dowódca 1 pułku piechoty liniowej 1816-1820, pułkownik 1820; odznaczony orderem wojennym Virtuti Militari; nadzwyczajny referendarz stanu 1824, członek nadzwyczajny Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego 1827-1828; komisarz 1824, następnie dyrektor królewskiego Banku Polskiego w Warszawie 1828-1831; ur. Warszawa, zm. Rusiec k/ Nadarzyna, pow. warszawski, lat 62 (PSB t. 2 s. 283; Kur. Warsz.; Leks. Numiz.); 1ż. (ok. 1810) Ludwika Róża Biernacka h. Poraj (1785-18 I 1833), c. Jana Chryzostoma (Krzysztofa) i Tekli Korwin-Piotrowskiej h. Ślepowron; dzieci: Sylwester; 2ż. (ok. 1820) Joanna Osękowska (1802-18 III 1868), c. Marcina i Marianny Firminy Skalińskiej.


• TEKLA Marianna Bolesta (30 X 1785-6 IV 1848), c. Antoniego i Marianny Wołczyńskiej; ur. Warszawa, zm. tamże, lat 62; m. Józef Romanowski (ok. 1780-30 III 1849), s. Krzysztofa i Franciszki Gawrońskiej; dzieci: Maria Romanowska (ok. 1812-po 1840), ur. Ujazd, obecnie w woj. łódzkim, żona Jana Żurkowskiego.

Źródła: Bon. I 375; Dw. Teki; Urus.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz