SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 8 września 2008

Załuski

Załuski h. Junosza, v. Tabasz (Thabasz)-Załuski, stara rodzina mazowiecka w woj. rawskim, pisząca się z Załusk, pierwotnie nazywała się Tabasz (Thabasz). Nazwisko Załuski utworzyła od dóbr Załuski położonych w ziemi rawskiej, w pow. bialskim, par. Wilków, które nieprzerwanie należały do nich od 1436 r. Dopiero pod koniec XVIII wieku Jan Kanty hr. Załuski sprzedał je wojewodzie Małachowskiemu z Nowego Miasta. Są jednego pochodzenia z Krosnowskimi herbu Junosza, którzy również pisali się z Załusk. Znane są trzy gałęzie rodu: 1) tzw. gałąź wodyńska, od dóbr Wodynie na Podlasiu, pochodząca od Kaspra, starosty regnowskiego; 2) gałąź używająca przydomku de Riviére, pochodząca od Franciszka, wojewody płockiego; 3) gałąź pochodząca od Hieronima, kasztelana rawskiego. Gałąź druga odziedziczyła 1761 r. i przyłączyła nazwisko wygasłej rodziny hr. d'Archot de la Riviére et de Houmont, bar. de Houffalize do swojego, lecz wygasła po mieczu 1 IV 1865 r. Druga gałąź otrzymała potwierdzenie tytułu hrabiowskiego w Austrii 18 V 1776 r., a tytuł baronowski francuski 1813 r. Z tej rodziny senatorów 11 w latach 1670—1793, w tym 4 biskupów, 3 wojewodów, 3 ministrów i 4 kasztelanów. W 1745 r. założyli bibliotekę im. Załuskich w Warszawie i darowali ją Rzeczypospolitej, ta jednak w 1795 r. została przeniesiona do Petersburga.
Genealogia
(osób: 187)
 

• JÓZEF Bonawentura Thabasz z Załusk Załuski (1787-25 IV 1866), s. Teofila Wojciecha i 1ż. Honoraty Stempkowskiej, generał wojsk pol., powstaniec 1831 r.; właściciel dóbr Jasienica w Galicji, a Puszołaty i Prystawiany na Litwie, generał brygady wojsk polskich, fligiel-adiutant (z etatu wojska polskiego) cesarzów rosyjskich i królów polskich Aleksandra I i Mikołaja I; kurator generalny instytutów naukowych wolnego m. Krakowa i jego okręgu, baron Cesarstwa Francuskiego, członek Stanów galicyjskich; ż. (28 VIII 1816) Zofia hr. Przerembska h. Nowina (ur. 15 VI 1794-1881), c. Adama i Łucji hr. Wodzickiej, starościanki grybowskiej, właścicielka dóbr Dęblin i Siedliszowice w Galicji, a Grabki i Januszowice w Król. Polskim; dzieci: Zygmunt.

• LUDWIKA Thabasz z Załusk Załuska (16 IV 1736-15 XI 1805), c. Jana Prospera i Wiktorii Ludwiki Szołdrskiej, dama orderu Krzyża Gwiaździstego; m. Leon hr. Moszyński h. Nałęcz (1725-1788), s. Stanisława kasztelana radomskiego i Antoniny Morawiec h. Ogończyk, kasztelan lubelski, właściciel Grabówki; dzieci: Józef Moszyński.


Źródła: Bork. Rocz. t.1/393-396, t.2/356-359, 785; Bork. Gen. 648-654; Kos. t.2/676-678; Nies. t.10/48-54, 389-392.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz