SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 8 września 2008

Zaleski

Zaleski h. Chomąto, w Prusach Zachodnich i na Mazowszu; z nich 2 kasztelanów 1714 — 1715.
 

Źródła: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Zaleski h. Dołęga, rodzina kujawska, pisała się z Otoka. Była to zapewne wieś Otok Mały w powiecie szadkowskim, z którego wyszli Otoccy tegoż herbu. Z niej: 2 kasztelanów w latach 1640 — 1704. — Remigian (zm. 1645), kasztelan łęczycki.
Genealogia
(osób: 27)

• LUDWIKA z Otoka Zaleska (ok. 1660-31 V 1722), c. Wacława i Elżbiety Górskiej; panna w 1676 (AGZ Poznań); zm. Żerków, parafia Wilkowyja (MK Wilkowyja); m. (p. 1684) Maciej z Radomicka Radomicki h. Kotwicz (ok. 1650-po 1713), s. Kazimierza kasztelana kaliskiego i NN., wojewoda inowrocławski i starosta GWP 1710, starosta międzyrzecki 1712 (AGZ Kalisz); dzieci: Katarzyna Radomicka (ur. ok. 1690).

• REMIGIAN (Remigiusz, Eremjan, Eremiasz) z Otoka Zaleski (ok. 1530-ok. 1665), s. Stanisława i 1ż. Elżbiety Rozrażewskiej, podczaszy poznański ok. 1660; dziedzic dóbr Lenartowice, Zawidowice, całe części dóbr Grodziska osada, Sulęcin pustki w pow. kaliskim 1653 (AGZ Poznań); ż. (ok. 1660) Barbara Pogorzelska (ok. 1640-po 1670); 2v. wdowa (1669) po Marcinie vel Marcjanie Walewskim, podkomorzym łęczyckim; dzieci: Jan.


Źródła: Bork. Spis 526; Dw. Teki; Kos. I; Nies. X 39-40.

Zaleski h. Leszczyc, w woj. sieradzkim; z nich 1 kasztelan 1560. 

Źródło: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Zaleski h. Lubicz v. Zalewski, licznie rozrodzona rodzina mazowiecka, której gniazdem jest wieś Zalesie w ziemi łomżyńskiej. Dziedziczyła tam już w XIV stuleciu i na pamiątkę tego, przesie-dliwszy się w XV stuleciu na Podlasie, założyła kilka osad z nazwą Zalesie i rozróżniającymi je dodatkami jak Zalesie-Wyszonki (w ziemi bielskiej), Z.-Kościelne, Z.-Borowe, Z.-Nagórne, Z.-Kąpiki, Z.-Kowickie i.t.d. Począwszy od połowy XVI wieku licznie rozrodzeni na Mazowszu i Podlasiu Zalescy h. Lubicz, przenosili się w różne strony Rzeczypospolitej i rozpadli się na kilka gałęzi, z których główne to mazowiecka, wołyńska, podolska, czerwonoruska (galicyjska), białoruska i litewska, a tej ostatniej dwie główne linie: wielońska i na Żubiszkach. Protoplastą tych ostatnich był Maciej, dziedzic na Zalesiu, Jaworach, Zagnanowie i Śliwowie, wielokrotnie wymieniany w Aktach wiskich i łomżyńskich 1421-1440. Niektórzy z Zaleskich przenieśli się nawet do Prus, nabywszy tam majętność Prositten (Ledebur Adelslexicon).
W ich posiadaniu na Litwie były m. in. dobra Pojeziory, Wielona, Michalin w pow. kowieńskim, oraz starostwo szwentowskie. Z nich Andrzej, starosta szwentowski 1723 r. Jerzy, starosta szwentowski i sędzia grodzki rosieński 1752 r. Michał, starosta szwentowski, podkomorzy rosieński ok. 1790 r.

Genealogia


• ZENON Zaleski (ok. 1810-26 V 1880), s. Michała i Krystyny Świnarskiej, ziemianin, właściciel dóbr Wielona w pow. kowieńskim, prezes sądu ziemskiego rosieńskiego; ż. Gabriela Dąbrowicz h. Dąbrowa; dzieci: Władysław, Michalina, Grabriel.
 

Źródła: Bork. Rocz. II 745-746; Kos. III 617-618, IV 565-576; Nies.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz