SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 7 września 2008

Wysocki

Wysocki h. Dryja, rodzina wielkopolska, biorąca nazwisko od wsi Wysokie w powiecie konińskim. Pisała się przeważnie z Budzisławia w powiecie kaliskim. Posiadała majątki ziemskie w Wielkopolsce i na Kujawach, w woj. brzeskim kujawskim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim ok. 1840 r. Z nich: 4 kasztelanów 1568 — 1720.
Genealogia
(osób: 61)

• APOLINARA z Budzisławia Wysocka (ok. 1680-po 1724), c. Stanisława i Marianny Kołudzkiej, wspólnie z mężem dziedziczka wsi Janiszewo w pow. konińskim 1724 (AGZ Konin); 1m. (p. 1712) Adam Makowiecki (ok. 1680-1712/14), s. Jerzego i Konstancji Niemojewskiej; 2m. (ok. 1714) Józef Radoliński (ok. 1680-po 1724).

• MICHAŁ z Budzisławia Wysocki (ok. 1690-po 1727), s. Jakuba i 1ż. Heleny Gumowskiej, kasztelanic bydgoski, podstoli ziemski gostyński 1727; dziedzic wsi Ochle Wielkie, Ochle Małe i Dzierzna w pow. konińskim 1724, sprzedaje te dobra w 1727 podskarbiemu Przebendowskiemu (AGZ Konin, Kalisz); ż. (p. 1727) Wiktoria Prusimska (ok. 1700-po 1727), c. Krzysztofa i Teresy Golińskiej.

Źródła: Bork. Spis 518; Dw. Teki; Kos. I; Nies. IX 459-460; Papr.; Żern. II 545.

Wysocki h. Godziemba, w Łęczyckiem, pisali się z Dąmbia (Dąbia). Są jednego pochodzenia z Dąmbskimi, Lubrańskimi, Węglińskimi. oraz zapewne z Kobyłeckimi z Kobyłek. Licznie rozrodzeni, używali dla rozróżnienia przydomków jak np. Wanglerz (Wąglerz), Woyszkiewicz, itd. Notowani w aktach łęczyckich od 1424 r. Wymienia ich Paprocki w Herbarzu 1584 r. Gniazdem rodu jest wieś Wysoka w pow. kutnowskim, parafii Nowe. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim ok. 1840 r. Część rodziny przeniosła się na Litwę, do powiatu orszańskiego. Z nich: Konstanty, cześnik winnicki 1763. Antoni, archidiakon gnieźnieński, kantor kujawski p. 1763. 
Genealogia
(osób: 122)

• ELŻBIETA Wysocka (ok. 1710-po 1727), c. Michała i Marianny Ostrowickiej (Zap. Tryb. Piotrk.); m. (24 XI 1727) Józef Mokronowski (ok. 1700-po 1727), chorążyc rawski.

• PIOTR Godziemba Wysocki (ok. 1670-po 1719), s. Jana i Heleny Wrzeszcz, burgrabia ziemski kowalski 1713 (AGZ Konin); dziedzic dóbr Godziemby w pow. łęczyckim; zapisuje w 1696 r. żonie Katarzynie Cieleckiej
posag 4. 000 złp. na ½ dóbr Godziemby (AGZ Poznań); 1ż. (ok. 1696) Katarzyna Zaremba z Cielczy Cielecka (ok. 1680-1713/19), c. Mikołaja i Konstancji Skąpskiej; 2ż. (p. 1719) Konstancja Świętosławska h. Rola (ok. 1680-po 1719), c. Tomasza i Anny Orłowskiej; 1v. wdowa po Władysławie Suchockim.

Źródła: Bork. Spis 518; Dw. Teki; Nies. IX 460; Papr.; SGKP t. XV cz. 2 s. 706; Żern. II 545.

Wysocki h. Odrowąż v. Odrowąż-Wysocki, Wisocki, Wyszocki, rodzina małopolska, odgałęzienie rodu Odrowążów. Pisali się z Kurzan i są jednego pochodzenia z Kurzańskimi, a także Konieckimi, Egrodzyńskimi i Połęckimi. Nazwisko wzięli od wsi Wysoka w powiecie koneckim, dawnym woj. sandomierskim. Notowani w aktach krakowskich 1336 r. Wymienia ich również Długosz w Liber Beneficiorum 1460 r. Jedna gałąź przeniosła się na Ruś Czerwoną. Byli właścicielami dóbr Wysokie w woj. ruskim. Udowodnili pochodzenie szlacheckie w Królestwie Polskim w XIX wieku. 

Źródła: Bork. Rocz. II 569; Bork. Spis 500, 518; Dł. L. B. I 326; Nies. IX 460-461; Żern. II 545.

Wysocki h. Ogończyk, pisali się z Wysokiego, nazwisko utworzyli od wsi Wysokie w powiecie konińskim. Tomisław z Wysokiego (de Wyssoki) herbu Ogończyk w roku 1382 podpisał konfederację szlachty wielko- polskiej (Nies.). W XVIII wieku są notowani w aktach chełmińskich. Po pierwszym rozbiorze przyjęli poddaństwo pruskie 1772. Zostali wylegi- tymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim ok. 1840 r. Z nich: Franciszek, kanonik kujawski, tytularny biskup hipoński, deputat na Trybunał koronny 1714. 
Genealogia
(osób: 28)

• FRANCISZKA Aniela Wysocka (ok. 1833-18 I 1888), c. Jana Nepomucena i Ludwiki Kratzer; m. (24 IV 1855 Dulsk) Teofil Wawrzyniec Kaczorowski h. Jelita (1830-2 IV 1889), s. Józefa i Agnieszki Sztein, lekarz internista, radca zdrowia, prezes wydziału lekarskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, działacz niepodległościowy, powstaniec 1863 r.; praktykował w Golubiu, obecnie miasto Golub-Dobrzyń; po powstaniu przeprowadził się do Poznania; ur. Ostaszewo k/ Torunia, zm. Poznań (PSB t. 11 s. 389; WSB; PTPN; Bon.; Żychl.); ślub w parafii Dulsk, obecnie pow. golubsko-dobrzyński (MK Dulsk); dzieci: Zofia v. Teofila Zofia Stanisława Kaczorowska (ur. 1856 Golub), żona poety Adama Asnyka.

• STANISŁAW Marcin Wysocki (ok. 1800-po 1834), s. Kazimierza i Katarzyny Lesieckiej; ż. (13 VIII 1825 Warszawa) Justyna Karolina Ring (ok. 1798-11 III 1834), c. Antoniego i Karoliny Samin; zm. Warszawa (MK Warszawa: ASC Cyrkuł II, Nawiedzenia NMP); dzieci: Stanisław.

Źródła: Bork. Spis 518; Nies. IX 461-462; Papr.; Spis Szlachty Królestwa Polskiego 1851; Żern. II 545. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz