SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 7 września 2008

Witwicki

Witwicki h. Sas, rodzina drobnoszlachecka, licznie rozrodzona na Rusi Czerwonej, w ziemi przemyskiej, ale też rozproszona po całej Rzeczypospolitej, m. in. w Małopolsce i Wielkopolsce. Ich wsią gniazdową jest Witwica k/ Bolechowa w powiecie doliniańskim (SGKP). Używali następujących przydomków: Buzdewicz, Demkowicz, Didowicz, Baranowicz, Floka, Harmaga, Hatastowicz, Iwanczyniec, Iwachnowicz, Koszczyniec (Koszyniec), Kockowicz, Lichacki, Lejbiniec, Ławrowicz, Menteszewicz, Mirowicz, Pilik, Płytka, Popowic, Prokopowicz, Sieczka, Turyła, Waśkiewicz, Waśkowicz, Wasylkowicz. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim ok. 1840 r. Z nich: 1 biskup 1678 — 1697. 
Genealogia
(osób: 45)

• JÓZEFA Bibianna Pilik-Witwicka (27 XI 1820-14 VIII 1890), c. Rocha i Agnieszki Miłkowskiej; ur. Smardzewo, par. Koło, obecnie woj. wielkopolskie, zm. Dąbrowa k/ Łaskarzewa, lat 69 (MK Koło); m. Konstanty d'Erseville (ok. 1810-po 1859); dzieci: Stefan d'Erseville (1859-1936), rolnik (PSB t. 6 s. 286).

• ROCH Pilik-Witwicki (1783-8 VII 1844), s. Jana i Marianny Głuchowskiej, posesor dzierżawny wsi Czepów Dolny, pow. wartski 1815, Mięsośnia 1831, par. Stary Waliszew, pow. łęczycki, obecnie woj. łódzkie; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim ok. 1840 r. z herbem Sas (Sp. Szl.); zm. Chełmo, pow. łęczycki (MK Chełmo); ż. (ok. 1810) Agnieszka Miłkowska v. Miełkowska (ok. 1793-po 1817); dzieci: Jan, Stanisław Józefa, Katarzyna, Tekla.


Źródła: Bork. Spis 502; Kos. I; Nies.; Sęcz.; SGKP XIII 682; Spis Szlachty Królestwa Polskiego 1851; Żern. II 520.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz