SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 5 września 2008

Uruski

Uruski h. Sas, stara i szeroko rozgałęziona rodzina czerwonoruska, pochodzenia węgierskiego, pisząca się na Urużu (de Uruż) i Łopusznie, osiadła w ziemi przemyskiej. Na Węgrzech zaliczeni w poczet rycerstwa przed 1200 r., używali początkowo nazwiska Woryski. Za czasów Daniela ks. Rusi Czerwonej, przenieśli się Woryscy w towarzystwie kilku innych rodzin węgierskich z Węgier na Ruś Czerwoną, gdzie otrzymali od książąt ruskich lenno w okolicy Drohobyczy, między Sprynką a Niedźwiedzią w ziemi przemyskiej. Tam założyli osadę i zamek Worysz czyli Urosz (Uruż). Dla rozróżnienia się przybierali różne przydomki, np. Odemczak, Chomikowicz, Waskowicz, Gołdasz, Dmitrowicz, Kozarowicz itd. Jedna linia otrzymała tytuł hrabiowski austriacki 17 II 1844, dyplom 13 XII 1844, uznany w Królestwie Polskim 1854. Z tej rodziny 1 kasztelan 1470.  
Genealogia
(osób: 48)

Jan hr. Uruski
(ok. 1770-1837)

• SEWERYN hr. Uruski (1 VII 1817-1890), s. Kajetana i Julii Wandy Potockiej, ziemianin, agronom, ekonomista, właściciel dóbr Biłka i Kłodno w Galicji, Choruń i Milanów w pow. siedleckim, Żołudek, Lipiczna i Kamionka na Litwie, marszałek szlachty gub. warszawskiej 1857; członek stanów galicyjskich, tajny radca i ochmistrz dworu rosyjskiego, otrzymał tytuł hrabiowski austr. 17 II 1844 od cesarza Ferdynanda I, uznany w Królestwie Polskim 1854; ur. w Biłce Szlacheckiej; ż. (24 XI 1842 Warszawa) Emerancja (Hermancja) Maria Tyzenhauz h. wł. (ur. 17 VIII 1824), c. Rudolfa, pułkownika wojsk napoleńskich i Genowefy Pusłowskiej h. Szeliga odm., właścicielka dóbr Żołudki i Lipiczno w gub. wileńskiej, oraz Kamionka w gub. grodzieńskiej; dzieci: Mateusz, Maria Wanda, Seweryna Maria. 

• SEWERYNA Maria hr. Uruska (27 V 1860-14 V 1932), c. Seweryna i Emerancji Tyzenhauz, właścicielka dóbr Biłka Szlachecka w parafii Gaje, Gaje i Wólka w pow. lwowskim (MK Gaje); m. (24 X 1877 Warszawa) Jan Paweł Aleksander ks. Sapieha h. Lis odm. (18 VI 1847-25 X 1901), s. Eustachego Kajetana i 2ż. Róży Mostowskiej, kapitan 5 pułku dragonów angielskiej gwardii królewskiej; ur. Paryż, Francja, zm. Biłka Szlachecka; dzieci: Hermancja, Eustachy, Maria, Róża, Seweryna, Zofia, Jan – ks. Sapiehowie.

Źródło: Bork. Rocz. I 381-382, II 339-340; Kos. I; Nies.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz