SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 5 września 2008

Urbański

Urbański h. Nieczuja, rodzina sieradzka, zamieszkująca później także w Małopolsce, na Rusi Czerwonej i innych prowincjach Rzeczpospolitej. Wywodzą się ze wsi Urbanice w ziemi sieradzkiej, chociaż gniazdem rodu Nieczujów jest wieś Nieczuja w woj. sandomierskim, założona podobno w 1110 r. Z nich 2 kasztelanów 1660 — 1692. — Jan kasztelan kowalski 1661 r. Wojciech (zm. 1692), kasztelan rozpierski, następnie wieluński, marszałek Trybynału koronnego, fundator klasztoru OO. Pijarów w Wieluniu. W XIX stuleciu byli właścicielami m. in. dóbr Dobrosin i Piły w pow. żółkiewskim.  
Genealogia
(osób: 119)

• RUDOLF Urbański (ok. 1810-1 VI 1879), s. Januarego i Anny Czosnowskiej, porucznik 2. pułku ułanów wojsk polskich 1831 r., kawaler krzyża Virtuti Militari, właściciel dóbr Dobrosin i Piły
, członek stanów galicyjskich (Bork.); ż. (ok. 1840) Florentyna Malczewska (ok. 1820-po 1883), c. Onufrego i Joanny Romanowskiej h. Bożawola; dzieci: Jan, Zofia.

• TERESA Urbańska (ok. 1730-po 1764), c. Michała i 1ż. Elżbiety Dubrawskiej, właścicielka klucza Rudki, składającego się z miasteczka Rudki i wsi Beńkowa Wisznia, Jaremków i Jatwięgi, który to klucz wniosła w dom Fredrów (Bork.; Zofia z Fredrów Szeptycka, Wspomnienia z lat ubiegłych, Wrocław 1967); 1m. Józef hr. Butler h. wł. (ok. 1720-p. 1753), starosta witagolski; 2m. (ok. 1753) Józef Benedykt Fredro h. Bończa (ok. 1730-po 1764), s. Antoniego i Barbary Konopackiej, z Pleszowic, chorąży łomżyński, poseł na sejm z ziemi sanockiej, podpisał z woj. ruskim elekcję króla Stanisława Augusta 1764; w 1753 zeznał zapis dożywocia z Teresą z Urbańskich; dzieci: Jacek (hrabia, marszałek Król. Galicji i Lodomerii), Konstanty, Elżbieta, Zofia; 3m. Józef Bobowski (ok. 1730-po 1764), sędzia grodzki sanocki.


Źródła: Bork. Rocz. I 575-576, II 714-716; Kos. I; Nies.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz