SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 5 września 2008

Umiński


Umiński h. Cholewa v. Umieński, rodzina mazowiecka, pisała się z Uminina in. Umienina. Ich wsią gniazdową jest Umienino k/ Płocka, parafia Proboszczewice, które z czasem uległo podziałowi na części, m. in.  Umienino-Łubki, Umienino-Nagietki i Umienino-Żelazki (SGKP). Notowani w aktach w ziemi chełmińskiej 1550 (Nies.). Umińscy mają być jednego pochodzenia z Kitnowskimi z Kitnowa i Kitnówki w Prusach (Żern.). Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1825. Z nich: 2 kasztelanów 1722 — 1744. – Stanisław (zm. p. 1730), kasztelan krzywiński. – Andrzej z Uminina Umiński, kasztelan słoński ok. 1740.
Genealogia
(osób: 64)
 gen. Jan Nepomucen Umiński
(1778-1851)

• HILARY Umiński (ok. 1730-1792), s. Antoniego i Teresy Rogalińskiej, starosta bielski; właściciel dóbr Czeluścin w ówczesnym pow. gostyńskim 1778 (WSB); ż. (4 VII 1767 Biechowo) Franciszka Ryszewska (ok. 1750-po 1784); dzieci: Marianna, Róża, Maksymilian, Jan, Teresa, Katarzyna.

• ROZALIA Teresa Marianna Katarzyna Umińska (20 VIII 1729-po 1784), c. Andrzeja i Apolinary Niemojewskiej, chorążyna bydgoska, wdowa w 1784; ur. Pieranie (MK Pieranie); m. (p. 1743) Michał Słubicki (ok. 1710-p. 1784), chorąży bydgoski; dzieci: Apolinara Justyna Słubicka (ur. 1743 Sobiesiernie, par. Pieranie) (MK Pieranie).


Źródła: Bork. Spis 476; Dw. Teki; Kos. I; Nies.; SGKP XII 798; Stup. III 161; Żern. II 476; Żych.; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz