SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 5 września 2008

Tyszkiewicz

Tyszkiewicz h. Leliwa v. Tyszkowicz, stara magnacka rodzina rusko-litewska, wywodząca się od bojara Kalenika Miszkowicza, wymienionego w Metryce Litewskiej w 1437 r. jako właściciela dóbr nadanych mu w pow. źytomierskim i owruckim przez w. ks. Świdrygiełłę. Nazwisko przyjęli od imienia jednego z synów Kalenika – Tyszki. Jedna gałąź używała przydomku Skumin, lecz wygasła 1867 r. Mieli otrzymać od króla Zygmunta Starego tytuł hrabiowski „na Łohojsku i Berdyczowie” 17 II 1516 r., zatwierdzony w Rzeczypospolitej w latach 1557, 1572, 1629 i 1769, w Austrii 1787, w Rosji 1861, w Król. Polskim 1862, a w Saksonii 8 XI 1871. Senatorów w rodzinie 22 w latach 1563 — 1831, w tym 2 biskupów, 11 wojewodów, 1 hetman, 3 ministrów i 5 kasztelanów. Byli właścicielami m. in. dóbr Czerwony Dwór i Łohojsk na Litwie.
Genealogia
(osób: 378)
 

 Eustachy hr. Tyszkiewicz 
(1814-1873)


• RÓŻA hr. Tyszkiewicz (10 IV 1897-po 1926), c. Władysława i Marii Krystyny ks. Lubomirskiej; ur. Warszawa; m. (30 IV 1924 Warszawa) Władysław Mycielski h. Dołęga (28 IV 1894-7 X 1941), s. Józefa i Zofii Taczanowskiej h. Jastrzębiec; po IX 1939 deportowany do Rosji Sowieckiej, gdzie zmarł; dzieci: Józef (1925-1988), Krystyna (1926-2011) – Mycielscy.

• WINCENTY Tomasz hr. Tyszkiewicz (10 IV 1796-28 IV 1856), s. Jerzego i Łucji ks. Lubomirskiej, oficer wojsk polskich i poseł na sejm warszawski 1831; właściciel dóbr Niewierz w pow. szamotulskim; 1ż. (1827 Siedlec) Febronia Szołajska h. Topór (zm. 25 V 1840); dzieci: Tadeusz, Stanisław, Hortensja; 2ż. (1848) Izabela hr. Grabowska h. Zbiświcz, c. Józefa z Grylewa i Anny Nieżychowskiej h. Pomian, właścicielka dóbr Siedlec k/ Kostrzynia w W. Ks. Poznańskim. 

Źródła: Bon. Pocz. 354-359; Bork. Rocz.; Dw. Gen.; Kos. I; Nies.; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz