SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 5 września 2008

Trzebiński


Trzebiński h. Jastrzębiec v. Trzebieński, Trzepiński, rodzina małopolska, której gniazdem ma być Trzebinia pow. Chrzanów, woj. krakowskie. Istnieją jednak w aktach zapisy tego nazwiska z przydomkiem „de Trzebno”. Natomiast Trzebinia jest niewątpliwie gniazdem Trzebińskich herbu Szylchra. Obecni na Rusi Czerwonej 1520 roku (Bielsk.). Wymienieni w konstytucjach sejmowych 1624 (Con.). Jedna gałąź zamieszkiwała w ziemi sieradzkiej w XVIII i XIX wieku. Z nich: jeden senator – biskup przemyski a zarazem minister, w latach 1642 — 1644.
Genealogia
(osób: 15)

• MARIANNA Trzebińska (ok. 1811-po 1840); m. Władysław Piotr Paweł Suchorski (ok. 1807-po 1840), s. Wojciecha i Petroneli Kłodzińskiej, z Businy i Poleszyna (Nejm.).

• STANISŁAW Trzebiński (ok. 1770-1818), s. Wawrzyńca i Agnieszki Białobrzeskiej, dziedzic Orpelowa (Nejm.); 1ż. (ok. 1800) Faustyna Wolicka (ok. 1784-9 X 1809), c. Macieja i Jadwigi Jaraczewskiej; dzieci: Walenty, Marianna, Hipolit, Franciszka; 2ż. (1810) Magdalena Jaraczewska (ok. 1786-19 I 1814), c. Michała i Marianny Zabłockiej.


Źródła: Bielsk.; Bork. Spis 468; Con. f. 5; Kos. I; Nies.; Nejm.

Trzebiński h. Szeliga v. Trzebieński, w Wielkopolsce i na Kujawach, pisali się z Nieciszewa. Wyszli ze wsi Trzebin (Trzebień) i Nieciszewo w pow. bydgoskim (AGZ Poznań). Notowani w aktach kaliskich od 1618 roku. Wymieniają ich konstytucje sejmowe z 1697 roku, jako szlachtę osiadłą w województwie kaliskim (Con.). Byli właścicielami m. in. dóbr Miastowice w pow. kcyńskim, Będzitowo w pow. inowrocławskim, Jabłowo Pałuckie k/ Łabiszyna.
Genealogia
(osób: 55)

• IZABELA Maria Trzebińska (ok. 1909-po 1935), c. Bogdana i Janiny Dąmbskiej; m. (30 X 1935 Jaraczew) Tadeusz Nikodem Jaraczewski h. Zaremba (1903-po 1935), s. Stefana i Eleonory Koköly, ziemianin, dziedzic dóbr Szelejewo, parafia Gąsowa; świadkowie na ślubie: Franciszek Unrug z Wyszkowa i Mieczysław Zaremba Jaraczewski, referent ze Środy (MK Jaraczew).

• JÓZEF Franciszek Trzebiński (ok. 1797-po 1840), ziemianin, dziedzic Niewachlowa, starażnik leśny 1830/33; zam. Grabina Kubłowo in. Kubłowska, par. Chodecz, obecnie woj. kujawsko-pomorskie (Urus.; MK Chodecz); ż. (p. 1830) Tekla Gąsiorowska (ok. 1800-po 1840); dzieci: Zygmunt, Walenty, Martyna.
 

Źródła: Bork. Spis 468; Con.; Dw. Teki; Nies.; Urus.

Trzebiński h. Szreniawa (in. Śreniawa) v. Trzebieński, rodzina małopolska, ze wsi Trzebienice w województwie krakowskim. Wymienia ich Długosz w Liber Beneficiorum 1460 r.  Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji 1783 r. oraz w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. 

Źródła: Bork. Spis 468; Dł. L. B. II. 35, 38, 328, 348, I 293, 394; Nies.; Spis Szlachty Królestwa Polskiego 1851; Żern. II 462.

Trzebiński h. Szylchra (in. Szylkra, Abdank odm.) v. Szylchra-Trzebiński, z przydomkiem Szylchra. Krakowska rodzina mieszczańska, nobilitowana w XVI stuleciu, nazywała się pierwotnie – Szylkra (Nies.). Pisała się niegdyś „na Trzebini” Trzebińskimi, a nazwisko wzięła od miejscowości Trzebinia w Krakowskiem. Jak pisze K. Girtler w swoim Pamiętniku: „Trzebinia, majętność niegdyś imienna rodu Trzebińskich herbu Szylchra, dopiero niedawno przez ożenienie przeszła w utracjuszowskie ręce i dla Trzebińskich przepadła. Dobra te składają się z lichej mieściny, przy tym ze wsi Trzebinia, Trzebionka i Górka, jest i folwark Miechów” (Girt.).
Z nich: jeden senator, kasztelan sochaczewski, w latach 1752 — 1764.

Genealogia
(osób: 21)

• JÓZEF Tomasz Ignacy Szylchra-Trzebiński (21 XII 1794-6 III 1873), s. Ignacego i 2ż. Teresy Jabłonowskiej; zm. Miławczyce; 1ż. (ok. 1818) Anna hr. Thabasz-Załuska de Riviere h. Junosza (1795-1830), c. Jana Kantego i Tekli Anieli hr. Wielopolskiej z Zabełcza h. Starykoń; 2ż. (30 I 1821 Kraków, św. Szczepana) Aniela Franciszka a Paulo hr. Thabasz-Załuska de Riviere h. Junosza (ok. 1800-1821); dzieci: Marianna; 3ż. (p. 1845) NN. (ok. 1810-po 1845); dzieci: Józef.

• URSZULA Trzebińska (ok. 1753-1823), c. Adama i Barbary Szembek; m. (ok. 1770) Szymon Weryha-Darowski h. Ślepowron (ok. 1740-1785), podpisarz grodzki krakowski, komornik graniczny biecki 1769, pisarz ziemski krakowski 1783; dzieci: m. in. Joanna, Józef (ur. 1780) – Darowscy.
 

Źródła: Bon. XIII 223; Bork. Spis 468; Girt.; Nies.; Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica; PSB t. 16 s. 242. 

1 komentarz:

  1. Dane nieścisłe i niedokładne, Nazwisko pierwotne: Schilkra, potem Szylchra. Rodzina nobilitowana (data znana). Nazwisko wzieli od miejscowości Trzebinia, gdzie posiadali kopaliny. Herb przypominajacy Abdank - ale to co jest na rysunku nie jest herbem Trzebińskich! zaroszyc@tlen.pl

    OdpowiedzUsuń