SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 5 września 2008

Tarnowski

Tarnowski h. Jelita, nobilitowani 1569, z nich 1 kasztelan 1690.

Źródła: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.


Tarnowski h. Leliwa, stara i magnacka rodzina małopolska, otrzymała tytuł hrabiów Państwa Rzymskiego w 1547 r., zatwierdzony dla linii młodszej przez króla Zygmunta III w 1588 r., uznany 1785 w Austrii, a w 1861 r. w Królestwie Polskim. Z tej familii 4 kasztelanów krakowskich, 9 wojewodów, 1 hetman, 2 ministrów i 13 kasztelanów 1320 — 1831.
Ich protoplasta Spicymir herbu Leliwa, wojewoda, a następnie kasztelan krakowski 1330 r. założył dwa miasta: Melsztyn i Tarnów, skąd potomkowie jego pisali się jedni
Melsztyńskimi, drudzy Tarnowskimi. Istniało sześć gałęzi tej rodziny: 1) główna tj. dzikowska z Dzikowa k/ Tarnobrzegu, 2) chorzelowska z Chorzelowa k/ Mielca, 3) rudnicka z Rudnika n/ Sanem, 4) konecka z Końskich, 5) suska z Suchej k/ Krakowa, 6) wołyńsko-lubelska.
Genealogia
(osób: 302)
 

hetman Jan Amor Tarnowski
(1488-1561)

• JAN Dzierżysław hr. Tarnowski (11 I 1835-11 V 1894), s. Jana Bogdana i Gabrieli hr. Małachowskiej, właściciel dóbr Dzików, Wielowieś i Końskie; poseł na sejmy galicyjskie, członek dożywotni austr. Izby Panów, prezes rady pow. tarnobrzeskiej; ur. Horochów, zm. Dzików; ż. (25 VII 1861 Kraków) Zofia hr. Zamoyska (30 X 1839-30 XII 1930), c. Zdzisława z Wysocka i Józefy Walickiej h. Łada, właścicielka dóbr Cewków w pow. cieszanowskim; ur. Wiedeń lub Kraków, zm. Dzików; dzieci: Zdzisław, Juliusz, Adam, Zofia. 

• WALERIA hr. Tarnowska (1853-26 XI 1905), c. Waleriana i 2ż. Karoliny Dziokowskiej, właścicielka Nieżuchowa w pow. stryjskim; zm. Lwów; m. (22 II 1879) Karol margr. Gordon de Huntley (4 XI 1840-18 VI 1883), właściciel Nieżuchowa w Galicji.

Źródła: Bork. Rocz. t.1/372-376, t.2/325-330; Dw. Gen.; Wikipedia.

Tarnowski h. Rola, stara i zamożna rodzina w woj. sieradzkim; z niej 1 arcybiskup gnieźnieński prymas, 1 arcybiskup lwowski, 1 minister i 10 kasztelanów 1471 — 1729.

Źródło: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz