SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 2 września 2008

Szymanowski

herb Ślepowron
  herb Jezierza
 
Szymanowski h. Ślepowron oraz h. Jezierza v. Korwin-Szymanowski, rodzina zamieszkująca głównie na Mazowszu, od XIX wieku używająca przydomku Korwin. Początkowo pieczętowali się herbem Jezierza, później przeszli do herbu Korwin, a ostatecznie do herbu Ślepowron. Pisali się „na Szymanowie”, zapewne od dóbr Szymanów pod Sochaczewem, ale ich gniazdem ma być wieś Szymany w dawnym pow. szczuczyńskim, obecnie grajewskim. Według innych opracowań, ich nazwisko pochodzi od wsi Szymanowice n/ Prosną, w dawnym powiecie kaliskim, później słupeckim (SGKP). Potwierdzają to akta poznańskie, notujące Szymanowskich przydomku Beda, dziedziców wsi Szymanowice w pow. kaliskim, na której Stanisław Szymanowski zapisał w 1487 r. posag żonie swej Dorocie (AGZ Poznań). Ci, byli pewnie herbu Jastrzębiec i jednego pochodzenia z Tomickimi z pobliskich Tomic. Z kolei na Szymanowicach w pow. sandomierskim, dziedziczyli Szymanowscy herbu Topór (Bork.). Informacje te wskazują, że mogło być kilka rodzin noszących to nazwisko. Z nich: 1 kasztelan 1769 — 1772. 
Genealogia
(osób: 96)

• MARIA Szymanowska (1861-1942), c. Józefa i Elżbiety Śliwińskiej; m. Józef Marian Chełmoński h. Ślepowron (7 XI 1849-6 IV 1914), s. Józefa Adama i Izabeli Łoskowskiej h. Lubicz; ur. Boczki k/ Łowicza, woj. łódzkie, zm. Kuklówka Zarzeczna k/ Żyrardowa, par. Radziejowice, woj. mazowieckie; dzieci: Maria, Jadwiga, Zofia (I), Józef, Hanna, Tadeusz, Zofia (II) – Chełmońscy.

• SEWERYN Rafael Korwin-Szymanowski h. Jezierza (ok. 1790-ok. 1836), s. Antoniego i Katarzyny Niemojewskiej, z Niemojewa, prezes dyrekcji Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (Nejm.; MK Kliczków); 1ż. (1820 Kliczków Mały) Benigna Saryusz-Tarnowska h. Jelita (ok. 1800-po 1830), c. Antoniego i Honoraty Cieleckiej, dziedziczka dóbr Chajew; ślub w par. Kliczków Mały, obecnie woj. łódzkie (MK Kliczków Mały); 2ż. (ok. 1830) Józefa Tarnowska (ok. 1810-po 1836); dzieci: Lucjan.


Źródła: Bork. Spis 453; Dw. Teki; Kos. I; Nejm.; Nies.; PSB; Sęcz.; SGKP XII 112.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz