SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 2 września 2008

Szydłowiecki

Szydłowiecki h. Odrowąż, wygasła już, znakomita rodzina małopolska, pisząca się „z Szydłowca”. Nazwisko wzięła od swych dziedzicznych dóbr, miasteczka Szydłowiec w powiecie radomskim. Otrzymali tytuł hrabiów Świętego Cesarstwa Rzymskiego (S.I.R.) 24 XII 1547. 
Byli jednego pochodzenia z Białaczowskimi z Białaczowa. Z nich 1 kasztelan krakowski, 3 ministrów i 3 kasztelanów 1457 — 1532.
Genealogia
(osób: 22)

• KRZYSZTOF z Szydłowca Szydłowiecki (1467-22 XII 1532), s. Stanisława i 2ż. Zofii Goździkowskiej, kanclerz wielki koronny, kasztelan krakowski; dworzanin królewicza Zygmunta 1496, podstoli krakowski i podskarbi królewicza 1497, marszałek dworu królewicza 1505, podkomorzy krakowski 1507-1510, podskarbi nadworny koronny 1507-1510, kasztelan sandomierski 1509, podkanclerzy koronny 1511, kanclerz wielki koronny 1515, wojewoda i starosta krakowski 1515, kasztelan krakowski 1527, starosta sieradzki, gostyniński, sochaczewski, nowokorczyński, łukowski; zm. Kraków, poch. Opatów, kolegiata św. Marcina (Nies.); ż. (ok. 1512) Zofia z Targowiska Targowicka h. Tarnawa (ok. 1490-1556); dzieci: Zofia, Krystyna, Elżbieta.

• ZOFIA Szydłowiecka (ok. 1513-1551), c. Krzysztofa i Zofii Targowickiej; m. (1530) Jan Amor hr. Tarnowski (1488-16 V 1561), Jana Amora i 2ż. Barbary Zawiszanki z Rożnowa, kasztelan krakowski i hetman wielki koronny; dworzanin królewski 1502, kasztelan woj.nicki 1522, wojewoda ruski i hetman koronny 1527, wojewoda krakowski 1535, kasztelan krakowski 1536, hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego (S.I.R.) 1547, starosta sandomierski, żydaczowski, sądecki (sandecki), horodelski; ur. Tarnów, zm. Wiewiórka k/ Tarnowa; 1v. żonaty (p. 1512) z Barbarą Tęczyńską h. Topór; dzieci: Zofia, Krzysztof – hr. Tarnowscy.


Źródła: Bork. Spis; Dw. Gen.; Kos. I; Krzep. Młp.; Nies.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz