SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 2 września 2008

Szretter

Szretter h. Lubicz v. Szreter, Szreyter, Szreytter, Schretter, Schroetter, Schroeter, rodzina niemiecka pochodząca ze Szwabii, osiadła już w 1460 r. w Prusach, następnie w Inflantach. Otrzymali indygenat w Rzeczypospolitej w 1685 r. (Con. V. f. 729). Wcześniej jednak, ci sami zapewne pisani Schroeter, jako patrycjusze miasta Elbląga, uzyskali szlachectwo w XVI wieku od króla Zygmunta Starego. Szretterowie udowodnili szlachectwo w Królestwie Polskim w 1825 r. z herbem Lubicz, chociaż w Niemczech posiadali swój herb własny. W większości byli wyznania ewangelickiego. Jedna linia posiadała tytuł baronowski pruski lub rosyjski. Z nich: 1 kasztelan 1718 — 1726. 
Genealogia
(osób: 52)

 Jakub Szretter
(1771-1842)

• KASYLDA Marianna Szretter (ok. 1830-po 1863), c. Jana i Marianny Dąbrowskiej; 1m. (1849 Niedźwiadna) Jan Remiszewski (ok. 1820-p. 1860), s. Feliksa i Reginy Kiermont; ślub w par. Niedźwiadna, obecnie w woj. podlaskim, miejscowości: Lachowo, Brzeźno (MK Niedźwiadna); dzieci: Dominik Adolf (ur. 1850 Brzeźno), Szczepan Antoni (ur. 1852 Brzeźno) – Remiszewscy; 2m. (ok. 1860) Józef Stępkowski (ok. 1820-po 1863); zam. Czyżewo Siedliska, par. Czyżewo, obecnie woj. podlaskie (MK Czyżewo); dzieci: Roman Stępkowski (ur. 1863 Czyżewo Siedliska).

• PIOTR Szretter v. Szreyter, Szreytter h. Lubicz (ok. 1770-po 1800); zam. w dawnym woj. augustowskim ok. 1800 (Spis szlachty Król. Polskiego 1851; Szlachta herbowa woj. augustowskiego w I połowie XIX w. Augustowska gubernialna deputacja szlachecka); ż. (1793 Piątnica) Wiktoria Tyszka (ok. 1770-po 1800); ślub w par. Piątnica, obecnie woj. podlaskie (MK Piątnica); dzieci: Paweł, Antoni, Ignacy, Hipolit.

Źródła: Bon. VII 8, XII 184; Bork. Spis 385, 449; Kon. 291-292; Sz. Konarski, Kanoniczki warszawskie, Paryż 1952; PSB t. 36 s. 5; Żern. II 324, 428; T. Żychliński, Biskupi, Senatorowie i Dygnitarze Polscy, Poznań 1886 (Złota Księga Szlachty Polskiej t. XV-XVII).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz