SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 2 września 2008

Szpot

Szpot h. Łabędź (odm.) v. Dunin-Szpot, Szpott, stara rodzina w Małopolsce i Prusach Zachodnich, przydomku „Dunin". Być może niektórzy nazwali się Szpotańskimi. Byli dziedzicami majątków ziemskich w powiatach radomskim i opoczyńskim. Od dóbr Krajów, w parafii Skrzyńsko, gdzie występują od czasów Długosza do 1569 r., przyjęli nazwisko Krajewski vel Szpot-Krajewski. Posiadali wieś Starowice w pow. radomskim na przełomie XV i XVI w. Należała też do nich wieś Pilczyca w dawnym pow. chęcińskim, parafia Kluczewsko, w latach 1497-1508. Wzięli od niej nazwisko Pilecki. Jedna linia Szpotów osiedliła się w pow. kaliskim w XVI i XVII wieku. Z nich: 1 wojewoda i 2 kasztelanów 1476 — 1540. 
Genealogia
(osób: 30)

• JÓZEF Dunin Szpot (ok. 1853-po 1883), s. Bolesława i Marii Borsak; ur. Wyznanów; ż. (5 VI 1883 Mirzec) Natalia Aleksandra Jałbrzykowska (25 II 1855-po 1883), c. Seweryna, urzędnika gubernialnego w Warszawie i Ludwiki Egger (Jeggier); ur. Sosnowiec, chrz. Warszawa, chrzestni: Tomasz Gaudziński i Natalia Egger, ciotka dziecka; ślub w par. Mirzec, obecnie woj. świętokrzyskie (MK Mirzec, Warszawa: św. Aleksander); 1v. żona Stanisława Vogt.

• MARIANNA Dunin Szpotówna (ok. 1670-po 1701), c. Krzysztofa i Anny Kierzyńskiej, dziedziczka części wsi Wojsławice w pow. kaliskim; kwituje w 1695 r. z sumy 2. 000 zł braci swych rodzonych Wojciecha, Krzysztofa i Bartłomieja Duninów Szpotów; wspólnie z mężem nabywają w 1701 r. części Wojsławic zw. Błonie od Jana Wilkszyckiego (AGZ Kalisz); m. (p. 1695) Wojciech Siewierski (ok. 1660-po 1701), s. Wojciecha i NN.


Źródła: Kos. I; Krzep. Młp.; Nies.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz