SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 2 września 2008

Szembek

Szembek h. własnego, dawniej także Schönbeck, Schönbekg, Schömbeck, Schembek, rodzina pochodzenia niemieckiego, pierwotnie mieszczanie krakowscy, otrzymali indygenat polski 25 VII 1566 r. Pisali się ze Słupowa, pierwotnego swojego majątku w Małopolsce. Jedna gałąź uzyskała tytuł hrabiowski pruski 17 I 1816 r. Z tej rodziny 15 senatorów w latach 1685 — 1808, w tym 2 arcybiskupów prymasów, 4 biskupów, 2 wojewodów, 1 minister i 6 kasztelanów. — Piotr, generał wojsk polskich otrzymał tytuł hrabiowski pruski 1816 r. — Niektórzy w XVIII stuleciu tytułowali się hrabiami, z zasady, jakoby ten tytuł przysługiwał ich przodkom Schönbeckom, z nadania cesarzy niemieckich. Prawda historyczna jest taka, że polscy Szembekowie, nie mają nic wspólnego ani z hrabiowską rodziną Schönbeków, ani z dwoma szlacheckiemi domami pisanymi Schönbeck i Schömbeck, dziedziczącymi w różnych stronach Niemiec jeszcze w XVIII stuleciu, lecz są rodziną miejską krakowską, do pierwszych lat XVI stulecia mało zamożną i do patrycjatu krakowskiego nie należącą, gdyż pierwszym z niej, który podniósłszy się majątkowo, otrzymał w 1557 r. godność ławnika (rajcy) krakowskiego, był Bartłomiej, wymieniony w Paprockim. 
Genealogia
(osób: 181)

• JULIA Szembek (ok. 1837-1928), c. Wincentego i Emilii Bécu de Tavernier; m. (1866) Ludwik Olszowski h. Prus (1836-7 XII 1911), s. Andrzeja i Emilii Czarzewskiej; zm. we Wrocławiu; mieli córkę adoptowaną Helenę, która wyszła za mąż za inż. Dziegieckiego, właściciela fabryki brykietów. Helena Dziegiecka po śmierci męża Dziegieckiego wyszła ponownie za mąż za Jacka Wysogotę Zakrzewskiego.


• PIOTR hr. Szembek (16 IV 1843-15 V 1896), s. Aleksandra i 2ż. Felicji Niemojowskiej, ziemianin, polityk, poseł do parlamentu niemieckiego, powstaniec 1863 r., adiutant gen. Tacznowskiego; właściciel dóbr Siemianice k/ Kępna i Słupia w pow. ostrzeszowskim; zm. Siemianice, poch. gr. rodz.; ż. (2 VI 1881 Lwów) Maria hr. Fredro (5 I 1862-1937), c. Jana Aleksandra z Bieńkowej Wiszni, i Marii hr. Mier h. własnego, poetka, działaczka patriotyczna; ur. we Lwowie, zm. w Przyłbicach k/ Lwowa; dzieci: Jadwiga, Zofia, Aleksander.

Źródła:
Bork. Rocz. I 366-368, II 318-321; Dw. Gen.; Kos. III 505-517; Nies.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz