SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 1 września 2008

Suchodolski

Suchodolski h. Janina, pisali się z Suchodół w woj. lubelskim. Gniazdem rodu jest wieś Suchodoły w powiecie krasnostawskim, parafii Fajsławice, która wraz z Siedliskami była jednym z ognisk arianizmu. Jeszcze w XIX wieku istniały tam ruiny murowanego zameczku, a w pobliżu dworu istniał cmentarz ariański porosły modrzewiami. Pochowani tam byli znani działacze ariańscy Andrzej i Stanisław Lubienieccy, i wielu innych. Później cmentarz został zaorany, a przez jego obszar przeprowadzono drogę do Siedlisk. Suchodolscy są zapewne jednego pochodzenia z Rzeczyckimi i Kaszowskimi. Linia po Wojciechu, kasztelanie radomskim, otrzymała w 1803 r. tytuł hrabiowski austriacki z odmianą w herbie. Synowie kasztelana, Jan i Franciszek, uzyskali w 1843 r. przyznanie tego tytułu w Królestwie Polskim. Z nich: 3 kasztelanów w latach 1739 — 1796.
Genealogia
(osób: 89)

• FRANCISZKA Petronela hr. Suchodolska (9 III 1811-po 1840), c. Jana i Teodory Kunickiej; ur. Warszawa, chrz. 1811 (MK Warszawa: ASC Cyrkuł VI); m. (1834 Warszawa) Władysław Mikołaj Markowski h. Bończa (1801-1861); ślub w parafii św. Jana (MK Warszawa: św. Jan); dzieci: Jan, Zygmunt, Teodora – Markowscy.

• WOJCIECH Walerian z Suchodół hr. Suchodolski (1749-18 X 1826), s. Michała i 1ż. Barbary Mężyńskiej, działacz polityczny, konfederat barski, kasztelan radomski 1790-1795, poseł ziemi chełmskiej na Sejm 4-letni; otrzymał w 1803 r. tytuł hrabiowski austriacki w Galicji z odmianą w herbie; ur. Wojcieszków, zm. Mikołajów k/ Łukowa, lat 77 (PSB t. 45 s. 303); 1ż. Marianna Prażmowska h. Belina (ok. 1750-p. 1775), c. Eligiusza i Salomei Wybranowskiej; 2ż. (ok. 1775) Petronela Suchodolska h. Pobóg (ok. 1755-1826), c. Adama i Katarzyny z Bończy Bonieckiej h. Bończa; dzieci: Petronela, Piotr, Jan, Teodora, Ewa, Katarzyna, Franciszek, Aleksandra, Zofia.


Źródła: Bon.; Bork. Spis 429; Kos. I; Kon. 286-288; Krzep. Młp.; Nies.; SGKP XI 537, XV cz.2 s. 629.

Suchodolski h. Pobóg, rodzina wymieniona przez Paprockiego w Herbarzu, zamieszkująca na Podlasiu i Rusi 1584 r. (Papr.). Nazwisko wzięli od wsi Suchodół w pow. łukowskim. Jedna linia posiadała majątek Walterdorf na Śląsku 1616 r.
Genealogia
(osób: 25)

• ADAM Suchodolski h. Pobóg (ok. 1720-1766), s. Jakuba i Katarzyny Kowalskiej, kasztelan słoński; ż. Katarzyna z Bończy Boniecka h. Bończa (ok. 1742-15 V 1808), c. Antoniego Ludwika i Urszuli Wereszczyńskiej h. Korczak; zm. Żdżanne w pow. krasnostawskim; dzieci: Petronela, Antonina, Barbara.

• BARBARA Suchodolska (ok. 1765-1842), c. Adama i Katarzyny Bonieckiej, właścicielka dóbr Żdżanne w pow. krasnostawskim, które kupiła jej matka Katarzyna z Bonieckich; m. (ok. 1790) Franciszek Smorczewski h. Rawicz (29 I 1769-27 XI 1822), s. Leopolda i Marianny Toczyckiej, major wojsk koronnych i komisarz cywilno wojskowy ziemi drohickiej; zm. Zdżanne; dzieci: Antoni Smorczewski (1798-1830).
 

Źródła: Bork. Spis 429; Nies.; Papr.

Suchodolski h. Ślepowron (odm.), pisali się z Suchodołów. Wyszli jednak zapewne ze wsi Suchodół na Podlasiu, w powiecie łukowskim, dziś dzielącej się na Suchodół Włościański i Szlachecki. W XVII wieku notowani w aktach ziemi czerskiej i łomżyńskiej. Osiedlili się też na Litwie. Z nich: 1 wojewoda 1789 — 1796.
Genealogia
(osób: 23)

• FRANCISZKA Suchodolska (ok. 1770-po 1800), c. Antoniego i Teresy Bychowiec; m. Ludwik Pancerzyński h. Trzaska (ok. 1760-po 1812), działacz polityczny, poseł na Sejm 4-letni (PSB).

January Suchodolski
(1796-1875)

• JANUARY Antoni Michał Suchodolski (19 IX 1796-20 III 1875), s. Jana i Tekli Downarowicz, artysta malarz, oficer wojsk polskich, uczestnik kampanii napoleońskich; w 1810 r. wszedł do korpusu kadetów i inżynierów wojsk Księstwa Warszawskiego, w 1816 podporucznik w pułku gwardii pieszej wojsk Królestwa Polskiego; w r. 1832 udał się do Rzymu, przez cztery lata pracował pod kierunkiem Verneta, stworzył polską szkolę malarstwa historycznego i batalistycznego; ur. Grodno, chrz. 1797, zm. Bojmie (PSB t. 45 s. 283); ż. (ok. 1830) Leokadia hr. Suchodolska h. Janina (1808-po 1835), c. Jana i Teodory Kunickiej h. Bończa, wnuczka kasztelana Wojciecha Suchodolskiego; dzieci: Edward, Zdzisław.

Źródła: Bork. Spis 429; Kos. I; Nies.; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz