SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 1 września 2008

Strzembosz

Strzembosz h. Jastrzębiec vel Strzębosz, Strembosz, Strębosz, w Małopolsce i na Mazowszu, pierwotnie pochodzą z Sandomierskiego. Wymieniani w aktach urzędowych już od XII stulecia — pisali się ze wsi Damujewice in. Damujowice w pow. sandomierskim, parafia Sołek, gdzie byli cząstkowymi dziedzicami w latach 1334-1676. Należały też do nich Ryki w pow. radomskim, w parafii Błotnica 1508. W XIX wieku byli właścicielami dóbr Bielicha k/ Radomia. Z tej rodziny 1 senator: kasztelan sierpski 1782 — 1787.
Genealogia
(osób: 49)
 

Zob. też genealogię linii II tej rodziny w serwisie genealogicznym Genealogia okiem.

• TERESA Strzembosz (11 IX 1930-8 VI 1970), c. Adama i Zofii Gadomskiej, katolicka działaczka społeczna; po studiach felczerskich prowadziła i organizowała różne formy opieki nad dziećmi, chorymi, niedołężnymi; współpracowała z akcją poradnictwa rodzinnego i małżeńskiego w parafiach, a także z Ośrodkiem Adopcyjnym Tow. Przyjaciół Dzieci; współ-działała w organizowaniu duszpasterstwa lekarzy i pielęgniarek; ur. Warszawa, zm. tamże, poch. Cm. Powązkowski, kw. 261-VI-17/18 (Cm. Powązk.).


• WŁADYSŁAW Strzembosz (1815-24 I 1882), s. Józefa i Petroneli Dunin-Wąsowicz, żołnierz wojsk polskich 1831 r.; mając lat 15 zaciągnął się w 1831 i walczył w dywizji ufundowanej pod nazwą „Krakusów sandomierskich” przez jego ojca; po upadku powstania internowany z ojcem w Bernie, skąd uciekł; po uwolnieniu ojca obydwaj udali się do Paryża, a następnie do Belgii, gdzie kończył nauki i wstąpił do lekkiej konnej artylerii; w 1844 wrócił do kraju i pracował na roli; ur. w Konarach w Król. Polskim, zm. we Lwowie (Dz. Pozn. nr 23/82); ż. Gertruda Anna Passakas (ok. 1820-po 1850); dzieci: Stanisław, Bronisław, Maria.

Źródła:
Bork. Rocz. I 559-560, II 681; Kos. I; Krzep.; Nies. VIII 554; Papr. 473.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz