SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 1 września 2008

Strzałkowski

Strzałkowski h. Ostoja, rodzina małopolska, wywodząca się ze wsi Strzałków w powiecie stopnickim, gminie Szczytniki, parafii Janina. 
W połowie XV wieku wieś ta była własnością Jana Zabierzowskiego h. Ostoja (Dług. L.B. II 380). Według regestów poborowych powiatu wiślickiego z 1508 r. Strzałków był własnością Strzałkowskiego (Paw. Młp. 232, 486, 490). Są zapewne jednego pochodzenia z rodem Strzałków h. Ostoja. Wymienia ich Herbarz Paprockiego 1584 r. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. 
Genealogia
(osób: 29)

• FRANCISZKA Strzałkowska (ok. 1700-p. 1762), c. Kazimierza i Anny Trąmpczyńskiej (AGZ Konin); m. Marcin Wężyk h. Wąż (ok. 1700-p. 1762); dzieci: Marianna v. Marcjanna, Wiktoria – Wężykówny.

• ROMUALD Franciszek Strzałkowski (2 II 1839-po 1863), s. Kacpra i Anieli Wilkowskiej, właściciel dóbr Wierzchowisko in. Wierzchowiska 1862-1863, w pow. opoczyńskim, gminie Sworzyce, parafii Bedlno (SGKP XIII 413; MK Bedlno); wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim ok. 1850 r. z herbem Ostoja (Sp. Szl.); ur. Soczówki, pow. opoczyński, gmina Sworzyce, parafia Bedlno, chrz. 1839 (SGKP XI 7; MK Bedlno); ż. (12 VII 1862) Wiktoria Frycz, Frytcz, Fritz (ok. 1840-po 1863), c. Aleksandra i Józefy Waremkiewicz; ślub w parafii Bedlno, obecnie woj. świętokrzyskie, miejscowość: Wierzchowisko, uwagi: nazwisko nowo zaślubionej w jej podpisie na metryce - Frycz, ale w samej metryce - Frytcz (MK Bedlno); dzieci: Józefa.


Źródła: Bork. Sp. 426; Dw. Teki; Nies.; Pap.; Sęcz.; SGKP XI 448-449; Spis Szlachty Królestwa Polskiego 1851; Żern. II 391.

Strzałkowski h. Prawdzic, na Mazowszu; z nich 1 kasztelan 1560.

Źródła: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz