SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 1 września 2008

Strawiński

Strawiński h. Sulima, znakomita rodzina litewska, której gniazdem jest miasteczko Strawienniki, w powiecie trockim, w gminie i parafii Żyżmory, przez Krzyżaków zwane Streben. Rozległe te dobra od wieków należały do Strawińskich. Ok. 1600 r. nabyli je ks. Ogińscy i należały do nich do 1831 r. Na początku XVII wieku Bohdan ks. Ogiński zbudował w Strawiennikach obszerny pałac (SGKP XI 395). Jedna linia zamieszkiwała głównie w powiecie starodubowskim. 
Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Znich: 1 wojewoda i 1 kasztelan 1591 — 1632. 
Genealogia
(osób: 79)

• GUSTAW Mateusz Anioł Strawiński z Wodnik (3 X 1837-11 I 1905), s. Adama i Anieli Szyrma, uczestnik wojny krymskiej, powstaniec styczniowy 1863 r., ziemianin; w powstaniu 1863 r. naczelnik oddziału powiatu wołkowyskiego, ps. Młotek, wziął udział w kilku potyczkach z Rosjanami, 5 VIII 1863 mianowany naczelnikiem sił zbrojnych pow. wołkowyskiego; z powodu odniesionych w walkach ran, przy nominacji na majora otrzymał urlop nieograniczony, wyjechał więc do Paryża; skazanemu zaocznie na śmierć, wszystkie jego majątki skonfiskowano; w styczniu 1866 przybył do Galicji i osiadł w Niżborku nad Zbruczem, później kupił, czy też dostał w posagu majątek Szydłowce w tymże powiecie husiatyńskim; ur. Izabelin lub Sporów, pow. wołkowyski, zm. Szydłowce, lat 67 (PSB t. 44 s. 281); 1ż. (p. 1871) Zofia Cecylia Fox-Potocka h. Lubicz (ok. 1840-po 1872), c. Mieczysława i Klotyldy Horodyskiej (Urus.); dzieci: Władysław, Adam, Maria, Bronisław, Edward; 2ż. Aniela Chlebowska (ok. 1850-po 1880); 3ż. Henryka Kunaszowska h. Radwan (ok. 1850-po 1890).

• ZOFIA Strawińska (ok. 1840-po 1887), c. Antoniego i Tekli Bromirskiej; 1m. Aleksander Tołwiński (ok. 1840-p. 1887); dzieci: Antoni, Emilia – Tołwińscy; 2m. (1887 Kulesze Kościelne) Piotr Święcki (ok. 1840-po 1887), s. Kazimierza i Krystyny Moczulskiej; ślub w parafii Kulesze Kościelne, obecnie woj. podlaskie, miejscowości: Kulesze Kościelne i Gołasze Górki (MK Kulesze Kościelne).


Źródła: Bork. Sp. 423; Dw. Teki; Kos. I; Nies.; SGKP XI 395; Spis Szlachty Królestwa Polskiego 1851; Żern. II 387; R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. t. 7 (województwo ruskie-ziemia halicka i lwowska), Wrocław 1995.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz