SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 1 września 2008

Stecki

Stecki h. Radwan, stara rodzina ukraińska, pisząca się ze Steczanki w pow. kijowskim i używająca przydomku Olechnowicz, na pamiątkę pochodzenia od Olechny syna Tyszki. Jeden senator w rodzinie: kasztelan kijowski 1722 — 1748. Z nich: Bartłomiej, kawaler maltański, komandor malt. poznański 1749. Cyprian, władyka łucki 1777, egzarcha Rusi 1783. Jan Kazimierz (zm. 1820), starosta owrucki, ostatni chorąży wielki koronny 1791-1796. Kazimierz (zm. 1748), kasztelan kijowski 1722-1748, fundator zakładu OO. Jezuitów w Żytomierzu.
Genealogia
(osób: 56)
 

• ALEKSANDRA Stecka (1796-14 II 1864), c. Karola i Marii Morsztyn; ur. Warszawa, zm. Passy, Francja; m. (1815) Michał Gedeon ks. Radziwiłł (24 IX 1778-24 V 1850), s. Michała Hieronima i Heleny Przezdzieckiej, właściciel dóbr Nieborów, Czarkowy, Szpanów, generał brygady wojsk polskich 1812, senator kasztelan 1821, senator-wojewoda Królestwa Polskiego 1825, naczelny wódz 1831, szambelan Napoleona Bonaparte.

• LUDWIK Olechnowicz ze Steczanki Stecki (1796-3 VI 1859), s. Jana Józefa i Tekli Wilga, powstaniec 1831 r., prezes głównego sądu kryminalnego wołyń- skiego w Żytomierzu; dowódca pułku Kozaków z Wołynia w korpusie Dwernickiego, później kapitan, adiutant w sztabie gen. J. Skrzyneckiego; po upadku powstania przebywał jakiś czas na emigracji we Francji, następnie zamieszkał w Galicji (J. Bartkowski, Wspomnienia z powstania 1831 r., Kraków 1966); tenże zapewne był właścicielem majątku Raśniki w pow. ostrogskim ok. 1840; 1ż. (ok. 1824) Julia Czacka h. Świnka (ok. 1800-ok. 1830), c. Michała, starosty nowogrodzkiego, podczaszego wielkiego koronnego, i Beaty Potockiej h. Pilawa, cześnikówny w. koronnej; dzieci: Teodor, Ludwika, Julia, Henryk; 2ż. (ok. 1830) Amelia Ponińska h. Łodzia (ok. 1810-ok. 1840), c. Klemensa z Lipin, kawalera orderu św. Stanisława, i Apolonii Bierzyńskiej h. Jastrzębiec, kaszte- lanki żytomierskiej; dzieci: Anna, Maria; 3ż. (ok. 1845) Olimpia Uznańska (ok. 1810-po 1859), c. Tomasza z Dobrzan, członka stanów galicyjskich i Honoraty Domaradzkiej h. Ostoja, właścicielka dóbr Szaflary w pow. nowotarskim w Galicji; dzieci: Witold, Aleksander.
 
Źródła: Bork. Rocz. I 558-559, II 679-680; Kos. I; Nies. VIII 513-514.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz