SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 1 września 2008

Staniszewski

Staniszewski h. Pobóg, szeroko rozgałęziona i licznie rozrodzona rodzina mazowiecka, wywodząca się z ziemi czerskiej, pisząca się „ze Staniszewic”. Wymienia ich Paprocki w Herbarzu 1584 r. Ich gniazdem jest wieś Staniszewice w powiecie grójeckim, gminie Czersk, parafii Sobików. W 1313 r. książę czerski Trojden nadał Staniszewice Krystynowi (Kod. Maz. 38). Pierwotnie używali prawdopodobnie nazwiska Stanisz. Nazwisko w tej wersji notowane było jeszcze na początku XVIII wieku w ziemi łomżyńskiej. Jedna gałąź wcześnie przeniosła się na Ruś Czerwoną, gdzie posiadała majątek Ducka Wola w ziemi przemyskiej 1584 (Pap.). Staniszewscy rozproszyli się po całej Rzeczypospolitej. Byli posłami i elektorami m. in. z woj. wołyńskiego 1632 r. Przyjęli poddaństwo pruskie w powiecie czerskim 1798 r. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Z nich: 1 kasztelan 1737 — 1741.
Genealogia
(osób: 71)

 Jan Zygmunt Staniszewski 
(1686-1785)

• GERTRUDA Staniszewska (1787-1849), c. Wiktora i Anny Traczewskiej (Kur. Warsz.); 1m. (ok. 1810) NI. Wikoszewski (ok. 1780-p. 1817); dzieci: córka NI. Wilkoszewska (1811-1881); 2m. (15 X 1817 Warszawa) Józef Dominik z Kossaków hr. Korwin-Kossakowski h. Ślepowron (1771-1840), s. Michała i Barbary Zyberian vel Zyberyan, szef drugiego pułku pieszego wojsk litewskich, łowczy, komisarz cywilno-wojskowy wiłkomierski, poseł na sejm; kawaler Orderu Orła Białego, Orderu Św. Stanisława, Legii Honorowej, Krzyża Neapolitańskiego (Kur. Warsz.; MK Warszawa: ASC Cyrkuł IV).

• STANISŁAW Zygmunt Staniszewski (1864-30 IV 1925), s. Waleriana i Zenobii Stępień, adwokat, działacz Związku Pracy Narodowej, bliski endecji, potem aktywistom; członek zarządu Rady Głównej Opiekuńczej; w gabinecie J. Kucharzewskiego minister pracy i opieki społecznej (Dzierzb.); ż. Anna Fiszer (1866-po 1890), c. Ottona i Michaliny Suzin h. Pierzchała in. Roch III; zm. Warszawa, poch. tamże; dzieci: Janina, Bogdan, Wacław, Witold.


Źródła: Bork. Sp. 416; S. Konarski, Kanoniczki warszawskie, Paryż 1952; Kos. I; Nies.; Pap.; PSB t. 38 s. 79; SGKP XI 208; Spis Szlachty Królestwa Polskiego 1851; Żern. II 375; Żych. I 131; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz