SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 1 września 2008

Sobocki

Sobocki h. Doliwa, w województwie łęczyckim, pisali się z Nowogrodu i Soboty, a poprzednio nazywali się Rozrażewskimi (Pap.). Nazwisko wzięli od osady miejskiej i dóbr ziemskich Sobota nad Bzurą, siedziby parafii, w powiecie Łowicz, gminie Bielawy. Prawa miejskie musiała Sobota otrzymać już w XIV wieku. Obecny kościół parafialny pochodzi z 1518 r., fundacji Tomasza Sobockiego, kasztelana łęczyckiego. W kościele znajdują się marmurowe nagrobki Sobockich, m. in. Tomasza (zm. 1548), który był kanclerzem króla Zygmunta I, burgrabią krakowskim i starostą rawskim. Gałąź senatorska wygasła w XVI stuleciu (Kos.). Z nich: 1 wojewoda, 1 minister i 2 kasztelanów 1357 — 1550. 

Źródła: Bork. Sp. 409; Dw. Teki; Kos. I; Nies.; Pap. 239-240; SGKP X 953; Żer. II 363.

Sobocki h. Korab, rodzina wielkopolska, pisząca się z Wielkiej Sobótki, odgałęzienie rodu Łaskich herbu Korab. Ich gniazdem jest wieś Sobótka w powiecie pleszewskim, siedziba parafii, będąca miastem w XVI wieku. Sobótka dzieliła się na Wielką i Małą. W 1618 r. składała się Wielka Sobótka z 2 a Mała z 3 działów (SGKP). Z tej rodziny: Stanisław (zm. 1589), rotmistrz, łożniczy królewski, komandor joannitów poznańskich (PSB). 

Źródła: Bork. Sp. 409; Dw. Teki; Nies.; PSB t. 39 s. 554; SGKP; Żer. II 363.

Sobocki h. Nałęcz, rodzina wielkopolska, pisała się z Nieczajny, leżącej w powiecie obornickim. Nazwisko wzięli od wsi Sobota, siedziby parafii, nieopodal Obornik, w powiecie poznańskim. W 1580 r. miała tu Anna z Kiekrza Sobocka 6 półłanków, karczmę z rolą, 7 zagrodników i 2 rzemieślników. W 1510 r. Jan Sobocki wystawił nowy kościół z cegły (SGKP). W kościele było 7 nagrobków, których napisy przekazał J. Łukaszewicz (Opisy kościołów parafialnych, I 294-296), m. in. 1) Mikołaja Sobockiego, 2) Dobrogosta S. (zm. 1576), stolnika poznańskiego, 3) Anny z Kiekrza S. (zm. 1601), stolnikowej poznańskiej, 4) Dobrogosta S. (zm. 1628). Później dobra te należały do Kierskich i Moraczewskich. Soboccy zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. 

Źródła: Bork. Sp. 409; Dw. Teki; SGKP X 954; Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w Średniowieczu; Spis Szlachty Królestwa Polskiego 1836-1861; Żern. II 363.

Sobocki h. Trąby, pisali się z Chwalczewa. Są jednego pochodzenia z Chwalczewskimi vel Falczewskimi herbu Trąby. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w XVIII wieku w Galicji, oraz w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Jedna gałąź osiedliła się w Wielkopolsce. 
Genealogia
(osób: 32)

• MARCELI Erazm Sobocki z Chwalczewa h. Trąby (10 VI 1781-p. 15 VIII 1864), s. Antoniego i Domiceli Lugostowicz, prezes Trybunału cywilnego guberni kaliskiej; prokurator w tymże Trybunale 1817; otrzymał prawo nowego szlachectwa w Król. Polskim z racji posiadania Orderu Św. Stanisława II klasy 1837 (AGZ Poznań; MK Ociąż); ż. (28 II 1821 Malanów) Katarzyna Czyżewska (ok. 1800-1868), c. Ludwika i Agnieszki Myszkowskiej h. Jastrzębiec; zm. Kalisz (MK Kalisz: św. Mikołaj); dzieci: Zofia, Józef, Antonina, Paulina, Stefania, Henryk, Władysław.
 

• ZOFIA Sobocka (1822-po 1845), c. Marcelego i Katarzyny Czyżewskiej; ur. Warszawa; m. (2 VIII 1845 Warszawa) Józef Kozłowski (1817-po 1845), s. Ignacego i Katarzyny Szarkowskiej, urzędnik w Warszawie; ur. Mińsk, gubernia mińska; ślub w parafii św. Andrzeja, świadkowie: Teodor Sadowski i Emilkar Ostapowicz – urzędnicy (MK Warszawa; św. Andrzej).

Źródła: Bork. Sp. 409; Dw. Teki; Żer. II 363. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz