SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 20 września 2008

Pusłowski

Pusłowski h. własnego (in. Szeliga odm.) v. Mongud-Pusłowski, Pousłowski, Posłowski, Puzłowski, Pusławski, Pouslejski, rodzina litewska z przydomkiem Mongud, wzięła nazwisko od swej posiadłości w pow. upickim, zwanej Pole Pouslejskie, nazwaną Pusłowiem w XVI stuleciu. Jedna linia otrzymała 4 VI 1869 tytuł hrabiowski rzymski od papieża Piusa IX, oraz tytuł hrabiowski papieski od tegoż papieża 1871. Pusłowscy byli właścicielami m. in. dóbr Gaj (Dworzec), Pieski, Mokrów, Niwy Duże, Sowin, Szydłowice, Hoszczew, Dziewiątkowice, Kossów in. Mereczowszczyzna, Szulaki, Mariampol, Synkowicze, Beczna, Chomsk, Ukropna, Sucha, Kuczkuryszki, Puksztany, Rekanciszki, Żyżmory, Wieloń, Bejzagora, Tauroginy, Wiżuny, Lipniszki, Geranony, Dworzyszcza, Trokiele, Świsłocza, Zarubicze, Kwasówka, Kużyliczyn, Zapole, Dobrawola, Eleonorowo n/ Niemnem, Pasieczna i Telechany w powiatach oszmiańskim i słonimskim, a także przedmieścia Antokol w Wilnie, Sienna, oraz połowy Chmielowa w Król. Polskim.
Znaczna część Pusłowskich z niewiadomego powodu przeszła do herbu Ciołek. Z tym herbem zostali wylegitymowani ze szlachectwa i zapisani do ksiąg szlachty gubernii kowieńskiej w końcu XVIII stulecia.

Genealogia
(osób: 82)
 

• FRANCISZEK Ksawery hr. Pusłowski (ur. 22 III 1847-11 III 1908), s. Władysława i Genowefy Pauliny Druckiej-Lubeckiej, właściciel dóbr Piesek, Albertynów, Szydłowice, Telechany, Synkowicze i Kużyliczyn na Litwie; otrzymał 4 VI 1869 tytuł hrabiowski rzymski od papieża Piusa IX; ur. w Albertynie; ż. (1869 Wilno) Leontyna Włodek h. Prawdzic (1844-1915), c. Feliksa, chorążego prużańskiego i Grabrieli Bisping de Gallen h. wł.; dzieci: Leontyna, Władysław, Wojciech.

• MARTA Maria hr. Pusłowska (1859-1943), c. Wandalina i Jadwigi Jezierskiej, freilina rosyjskiego dworu cesarskiego; m. (20 VI 1882 Warszawa) Kazimierz hr. Krasiński h. Ślepowron (1850-5 II 1930), s. Adama Franciszka i Karoliny Mycielskiej, właściciel dóbr Starawieś w gubernii siedleckiej; 1v. żonaty (29 VII 1878) z Józefą Gawrońską.

Źródła: Bork. Rocz. I 536-537, II 627-629; Bork. Gen. 746-750; Kos. I 499-506; Ostr. I 496 (nr 2905); Urus. XV 84-86.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz