SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 18 września 2008

Mieroszewski

Mieroszewski h. Ślepowron v. Mieroszowski, Miroszowski, Miroszewski, rodzina mazowiecka, pisząca się z Gąsiorowa, jednego pochodzenia z Gąsiorowskimi, którzy z kolei pisali się z Mieroszewic. Nazwisko wzięli od wsi Mieroszewice in. Miroszewice w powiecie pułtuskim. Dwie linie Mieroszewskich otrzymały tytuły hrabiowiskie – jedna tytuł hrabiowski pruski w 1798 roku z odmianą w herbie, druga w 1869 tytuł hrabiowski austriacki. 
Linie ordynatów mysłowickich i hrabiów z Zagórza, wydały wielu wybitnych przedstawicieli, odgrywających niepoślednią rolę w dziejach Galicji.
Według Krzepeli we wsi Mieroszów in. Miroszów w powiecie miechowskim, parafia Racławice, już w XV stuleciu dziedziczyła drobna różnoherbowa szlachta, gdzie obok dziedziców herbu Janina, Jastrzębiec, Nowina i Strzemię, mieli również występować Ślepowronowie (Krzep.)
.
Genealogia
(osób: 90)


• HELENA (Amalia Helena) Józefa z Mieroszewskich Darowska (2 III 1819-1 I 1908), c. Jacka i Barbary Wilczek, autorka pamiętnika; zamieszkała w Krakowie, w późniejszych latach nabyła na własność kamienicę przy ul. św. Tomasza nr 417, obecnie ul. Ludwika Solskiego nr 33, gdzie mieszkała z córkami aż do śmierci; ur. Kraków, zm. tamże, poch. Cm. Rakowicki, gr. rodz. Darowskich i Mieroszewskich (Darowska, Pam.); m. (9 V 1838 Kraków, św. Piotra) Józef Darowski (ok. 1810-1849), właściciel dóbr Turza w pow. jasielskim i Sławkowice w pow. wielickim; porucznik 4 pułku strzelców w powstaniu listopadowym. 

• SOBIESŁAW August Dominik hr. Mieroszewski (4 VIII 1820-14 II 1890), s. Jana i Wiktorii Klose, ordynat mysłowicki, właściciel Pieskowej Skały, pamiętnikarz, pisarz historyczny i polityczny, członek Akademii Umiejętności, poseł na sejm galicyjski 1882-1889; otrzymał potwierdzenie austriackiego tytułu hrabiowskiego 1869; zm. Kraków, poch. Cm. Rakowicki, kw. 9, gr. rodz. (Girt.; Darowska; Cm. Rak.); ż. (10 X 1848) Julia z Gruszki Gruszecka h. Lubicz (30 VII 1830-1902), c. Władysława, dziedzica wsi Łukowce, ekonomisty, członka rady stanu Król. Polskiego, i 2ż. Aleksandry Pruszak z Żalna h. Leliwa; właścicielka dóbr Poręba Wielka w pow. Wadowice; ur. Kijów; dzieci: Cezaryna. 

Źródła: Bork. Rocz. I 288-289, II 217-219; Bork. Gen. 411-413; Kos. I 455-462, II 377-378, III 251-252; Krzep. Młp.; Urus. XI 22-26; Żych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz