SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 27 września 2008

Lettow

Lettow h. własnego (in. Lemiesz) v. Vorbek-Lettow, Lettaw, Letaw, Litaw, a Lettow, Littawer, Litawer (niem. Litwin), rodzina luterańska w Prusach Zachodnich, osiadła w księstwie pomorskim, następnie w woj. pomorskim, w powiatach lęborskim (in. lemborskim, lemburskim) i bytowskim. Indygenowana w Rzeczypospolitej w 1635 (Bon.). Niektórzy z nich osiedlili się na na Litwie w XVII wieku, używając przydomku Vorbek, który jest w istocie ich pierwotnym nazwiskiem. Jedna linia otrzymała tytuł baronowski w Prusach w XVIII stuleciu.
Genealogia
(osób: 45)


• KRZYSZTOF Wiktoryn Zbigniew Vorbek-Lettow (27 II 1621-15 XII 1691), s. Macieja i Elżbiety Isfelt, pułkownik wojsk litewskich, marszałek starodubowski, strażnik polny litewski; owiesny (tzn. urzędnik mający nadzór nad owsami i piwnicą dworską) 1647, sekretarz królewski i dworzanin skarbu litewskiego, rotmistrz chorągwi tatarskiej, towarzysz chorągwi husarskiej hetmana polnego litewskiego W. Gosiewskiego w 1655, strażnik polny litewski zapewne od 1656, strażnik wojskowy litewski 1658; wojski starodubowski już 1669, sędzia ziemski już 1672, porucznik chorągwi husarskiej M.K. Paca 1673, pułkownik wojsk litewskich, podkomorzy starodubowski 1680, marszałek 1683; właściciel dóbr Lebiodka prawd. w woj. wileńskim 1656 (Lett. Pam.; Poczob. Pam.); ż. (1641) Anna Dorosiewicz (ok. 1620-po 1650). 

• ZOFIA Maria von Lettow (ok. 1730-1757), c. Chrystiana i Ludwiki Alan; m. (1749) Jan Michał Dąbrowski h. wł. (8 IX 1718-28 VIII 1779), s. Jana Stanisława i Marianny Szymanowskiej, oficer wojsk saskich, pułkownik od 1779, służył w regimencie króla St. Leszczyńskiego, bronił Gdańska, komendant regimentu szwoleżerów Karola ks. Kurlandzkiego; ur. w Trześniowie w woj. lubelskim; dzieci: m. in. Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818), generał wojsk polskich.

Źródła: Bon. XIV 173-174, 387; Dw. Teki; Nies.; M. Vorbek-Lettow, Pamiętnik.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz