SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 22 września 2008

Kępiński

Kępiński h. Niesobia vel Kępieński, Kempiński, Kempieński, wywodzą się zapewne od komesów Krzywosądów, a nazwisko wzięli od swego dziedzictwa wsi Kępno in. Kęmpno w powiecie ostrzeszowskim. Wierzbięta z Kempna, chorąży wieluński, ciężko ranny przy zdobyciu Smoleńska przez w. ks. Witolda 1403 r. (Dług.). Długosz pisze, że Wierzbięta wystawił kościół w Zbyszycach, a pod 1445 r. opisuje zdobycie jego zamku Kępna, przez rozbójników śląskich. Kępińscy byli elektorami 1669 i 1697 r. z woj. krakowskiego, 1697 r. z woj. sandomierskiego. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w sądach ziemskim lwowskim i grodzkim trembowelskim 1782, w Galicji zachodniej 1804, w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: Zuzanna-Elżbieta Kępińska, zaślubiwszy morganatycznie w 1689 księcia Alberta saskiego, otrzymała tytuł hrabiowski z dodatkiem przydomku von Schiviz und Altenhofen.
Genealogia
(osób: 40)

• APOLONIA (Apolinara) Kępińska (ok. 1670-po 1738), c. Stanisława i Heleny Wielogłowskiej; już jako wdowa pozwała 1738 r. Łastowieckich, a poprzednio 1694 r., z siostrą Kunegundą, kwitowała Jaklińskiego (Bon.; Bork.; AGZ Sącz); m. (ok. 1690) Władysław Józef Stadnicki (ok. 1670-p. 1737), s. Jana i 1ż. Katarzyny Kowieskiej, towarzysz chorągwi lekkiego znaku, miecznik czerniechowski 1702; dziedzic Mogilna w pow. sądeckim i części Lichwina w pow. tarnowskim; niektóre źródła podają, że po rozwodzie z Kępińską był 2v. żonaty z Zofią Podoską h. Junosza; dzieci: Katarzyna, Teresa, Zofia, Józef, Antoni Walenty, Stefan – Stadniccy.

• LUDWIK z Kępna Kępiński, Kępieński (ok. 1720-7 IV 1796), s. Jana i Ludwiki Spinkówny, generał wojsk koronnych, starosta żarnowiecki; kapitan wojsk koronnych 1758, podpułkownik wojsk koronnych 1761, pułkownik wojsk koronnych, asesor do spraw dysydentów w Asesorii koronnej 1777, w końcu generał; wylegitymował się ze szlachectwa w ziemstwie lwowskim 1782; w 1777 wziął w dzierżawę starostwo żarnowieckie od Wielopolskiego; właściciel dóbr Pierzchowiec w pow. bocheńskim, które wykupił od rządu austriackiego 1781; wuj generała J. H. Dąbrowskiego, szwagier jego matki; zm. Gołcza (Bon.; Urus.; Kon.); ż. (p. 1756) Aleksandra de Lettow (ok. 1730-1783), generałówna; dzieci: Jan, Karol, córka NI. (m. NI. Żeleński, Kraków 1818). 


Źródła: Bon. t.9/395-397; Dług.; Dw. Teki; Kos. t.1; Nejm.; Nies.; Szl. Król.; Urus. t.6/290-291.

Kempiński h. Lis odmienny, baronowie pruscy.

Źródła:
Kos. t.1; Żern.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz