SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for free



Materiały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 16 września 2008

Golejewski

Golejewski h. Kościesza, v. Golejowski, rodzina mazowiecka, pisząca się z Golejewa na Mazowszu. Jej wsią gniazdową jest jak się zdaje Golejewo in. Golejowo w powiecie bielskim, woj. płockim, chociaż jest i Golejewo w powiecie kruszwickim, które należało do Golejewskich jeszcze w 1566 (Bon.; Paw.). Golejewscy rozdzielili się na kilka gałęzi, z których jedna osiedliła się na Rusi Czerwonej, inna na Litwie. Przedstawiciele gałęzi czeronoruskiej zostali wylegitymowani ze szlachectwa w ziemi halickiej i lwowskiej 1782 (Szl. Gal.). Jedna linia otrzymała w Galicji 8 II 1783, od cesarza Józefa II, dziedziczny austriacki tytuł hrabiowski, z dodatkiem herbowym, lecz wygasła po mieczu 28 X 1893.
Z tego rodu: Racibor (Nadborz) z Golejewa (zm. 1481), był w Płocku kanclerzem księcia Władysława mazowieckiego i ruskiego 1454. Adam, poseł na sejm 1678. Jan, mówca sejmowy, deputat na Trybunał koronny 1765, poseł 1768. hr. Jan, starosta grodzki halicki 1783. Maria Felicja z hr. Golejewskich Czarkowska (zm. 14 X 1893), działaczka społeczna, filantropka, fundatorka licznych stypendiów dla rzemieślników itd., założycielka ordynacji wysuckiej; zm. w Paryżu
.
Genealogia
(osób: 56)
 

• ANNA Golejewska (1772-1842), c. Józefa i Józefy Chojeckiej; m. Kazimierz Rozwadowski h. Trąby (1755-1836); dzieci: Antoni, Anna, Wincenty, Tekla, Erazm, Wiktor, Jakub – Rozwadowscy. 

• JULIAN Antoni hr. Golejewski (18 II 1787-1820), s. Jana i Marianny Horodyskiej, porucznik 8 pułku jazdy wojsk Ks. Warszawskiego, kawaler złotego krzyża Virtuti Militari; właściciel dóbr Babin w pow. kałuskim; ur. w Krzywczy; ż. (p. 1819) Róża Czarnomska h. Jastrzębiec (ok. 1790-1855); 2v. żona Jana hr. Golejewskiego, członka Stanów galicyjskich, właściciela dóbr Krzywcza; dzieci: Antoni.

Źródła:
Bon. t.6/183-185; Bork. Rocz. t.1/215-216, t.2/133-134; Bork. Gen. 240-242; Szl. Gal.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz