SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 9 września 2008

Żaba

Żaba h. Kościesza odm., v. Kościesza-Żaba, zamożna rodzina białoruska, jednego pochodzenia ze Stetkiewiczami herbu Kościesza. Żabowie zamieszkiwali w woj. nowogrodzkim, połockim, witebskim i mścisławskim, w pow. oszmiańskim, lidzkim i rzeczyckim. Z nich: 2 wojewodów i 1 kasztelan 1731 — 1784. — Borys, rotmistrz chorągwi kozackiej, odebrał Dynaburg w Inflantach z rąk moskiewskich w 1578, za co uchwałą sejmu otrzymał dobra Obabie w woj. bracławskim 1601. Jan wojewoda miński, autor pism religijnych ok. 1754.
Odmiana w herbie — na hełmie ręka uzbrojona w szablę.

Genealogia
(osób: 68)
 

• TADEUSZ Żaba (ok. 1730-1800), s. Jana i Marianny Pakosz, kasztelan połocki 1776-1784, wojewoda połocki 1784-1785, kawaler orderów Orła Białego 1781, św. Stanisława i św. Aleksandra Newskiego; po rozbiorze rosyjski tajny radca, dziedzic dóbr Świady nad rzeczką Jassą; ż. (1766) Ludwika Kiełpsz (ok. 1740-po 1770), c. Jerzego, podczaszego wiłkomirskiego i Zofii Zenowiczówny h. własnego; dzieci: Eleonora, Apolinara, Cecylia.

• TERESA Żaba (ok. 1740-po 1770), łowczanka brasławska; m. Michał Klott h. wł. (ok. 1730-po 1775), s. Jana Zygmunta i 2ż. Marty Billewiczówny, oboźny smoleński, z sejmu 1775 r. komisarz do rozsądzenia sprawy Tura z Kwintami (Bon.); dzieci: Mikołaj, Augustyn, Jan, Anna, córka NI., Emerencjanna, Teresa, Placyda – Klottowie.


Źródła: Nies. X 1-2; Stup. III 207-208; Żych. III 323-325, IV 422-429.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz