SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 19 sierpnia 2008

Łysakowski

Łysakowski h. Jastrzębiec (in. Boleścic), z Łysakowa w ziemi bielskiej, woj. płockim.
Mikołaj i Stanisław z Łysakowa, wymienieni w przywileju danym 1408 r. Boleścicom przez ks. Ziemowita Mazowieckiego.
Posiadali m. in. dobra Umięcino Retki w pow. ciechanowskim.
Podpisali z woj. płockim elekcję Jana III. Wylegitymowali się ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1848, 1858 i 1862 r.
Źródło: Bon. XVI 180-181.

Łysakowski h. Leliwa, z Łysakowa w pow. pilznieńskim, gdzie dziedziczyli już w 1399 r.
Wielu z nich już XV wieku przeniosło się na Ruś Czerwoną.

• ADAM Łysakowski, pisarz ziemski sanocki od 1686 r.
Źródło: Bon. XVI 181-184.

Łysakowski h. Lubicz, stara i senatorska rodzina mazowiecka, z Łysakowa w ziemi ciechanowskiej, w XVI i XVII stuleciu osiedli takze na Wołyniu i na Rusi Czerwonej.
Z tej rodziny: 1 kasztelan 1569 — 1576.
Dziedziczyli ponadto m.in. na Gostkowie, Krzeczkowie 1559, w pow. nurskim, Szemplinie Krzywym 1567, w pow. przasnyskim, Olszewie Korzybi w pow. mławskim.

• MIKOŁAJ Łysakowski, poborca chełmski i bełski1543-1552, ze stolnika czerskiego podsędek bełski 1557, kasztelan lubaczowski 1567-1570, chełmski 1572, mianowany 25 II 1585 r. kasztelanem bełskim, i jak się wydaje umarł nie objąwszy tej kasztelanii. Dziedzic części Łysakowa, Mierzanowa i Strzelni w pow. ciechanowskim, Gródka i Teptuchowa w pow. horodelskim, Uściługa, Wierboji, Hnojna, Rudki, Błażenina, Mobilna w pow. włodzimierskim; 1ż. NI. Cieciszowska, dzieci: czterech synów i dwie córki; 2ż. Jadwiga Sierzchowska (zm. po 1589).
Źródło: Bon. XVI 184-188; Kos. I.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz