SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 30 sierpnia 2008

Skrzyński

Skrzyński h. Łabędź, v. Dunin-Skrzyński, stara rodzina małopolska, pisała się ze Skrzynna, używała przydomku Dunin; z niej 1 kasztelan 1683.

Źródło: Kos. I.


Skrzyński h. Zaremba, v. Zaremba-Skrzyński, szeroko rozgałęziona rodzina, pochodząca ze wsi Skrzynno w ziemi wieluńskiej, obecnie w gminie Ostrówek. Wieś ta przeszła później w posiadanie innej rodziny, która od niej także utworzyła nazwisko – Skrzyńskich herbu Łada. Jedna gałąź Skrzyńskich herbu Zaremba osiedliła się w Małopolsce, inna przeniosła się na Ruś Czerwoną. W XIX stuleciu byli właścicielami dóbr Posadowo w pow. lubelskim, Łużna, Szalowa, Zagórzany, Libusza i Kobylanka w pow. gorlickim, Malawa, Lipnik, Strzyżów, Niechobrze, Zabierzów i Podzamcze w pow. rzeszowskim, Harta, Rączyn, Bachórz k/ Dynowa, Błażowa, Chodorówka, Podsawka i Kasztów w pow. brzozowskim, Nozdrzce, Pawłoków i Bartkówek, Czyżka i Bylice w pow. samborskim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Z nich: 5 kasztelanów w latach 1651 — 1752. 
Genealogia
(osób: 89)
 

• LUDWIK Skrzyński (1816-1 II 1881), s. Wincentego i Konstancji Fredro, ekonomista, publicysta, wiceprezes Galicyjskiego Tow. Gospodarczego, kurator Galicyjskiej Kasy Oszczędności, poseł do Sejmu Krajowego i do Rady Państwa, współzałożyciel Szkoły Rolniczej w Dublanach k/ Lwowa, krzewiciel oświaty ludowej; wspólnie z W. Polem i A. Fredrą chciał wydawać ok. 1847 pismo ekonomiczne we Lwowie; członek Stanów galicyjskich 1843, poseł na sejmy galicyjskie i do Rady Państwa w Wiedniu; właściciel dóbr Nozdrzec, Pawłokowa i Bartkówka; ż. (1846) Seweryna hr. Fredro h. Bończa (1827-1 I 1855), c. Seweryna z Nozdrzca i Domiceli hr. Konarskiej h. Gryf, siostra cioteczna męża; dzieci: Seweryn, Maria. 

• WANDA (Dunia) Maria Skrzyńska (28 XI 1833-1884), c. Władysława i Wandy Rozwadowskiej, wnuczka Konstancji z Fredrów Skrzyńskiej, właścicielka dóbr Bachórz i Błażowa w pow. przemyskim; najserdeczniejsza przyjaciółka Zofii Szeptyckiej, zwana w jej „Wspomnieniach” Dunią (Szeptycka, Wspomnienia); m. (1856) Władysław hr. Ostrowski h. Rawicz (ok. 1820-27 VIII 1868), właściciel dóbr Kościelec Śląski w Galicji.

Źródła: Bork. Rocz. I 547-551, II 660-664; Kos. I; Nies. VIII 393-394; Żych. XX 98-123.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz