SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 30 sierpnia 2008

Skarbek

Skarbek h. Abdank (in. Awdaniec), stara rodzina wielkopolska, pochodząca od średniowiecznych „comesów” (hrabiów), pisząca się z Góry, pierwotnego gniazda wszystkich Awdańców. Ze względu na to pochodzenie, niektórzy Skarbkowie bezprawnie używali tytułu hrabiowskiego. Tytuł hrabiowski austriacki został nadany linii czerwonoruskiej w Galicji w 1778 i 1835, lecz linia ta wygasła w XIX stuleciu. Linia kujawska otrzymała tytuł hrabiowski w Królestwie Polskim w 1846. Z tej rodziny 6 senatorów: 1 arcybiskup lwowski, 1 wojewoda i 4 kasztelanów 1691 — 1771.
Nazwisko Skarbek jest formą imienia Skarbimir lub Skarbimierz. Wiele rodzin pieczętujących się herbem Abdank używało imienia Skarbek jako przydomku, np. Skarbek-Kruszewski, Skarbek-Malczewski itd.
W XVI wieku w ziemi radomskiej występują też Skarbkowie herbu Sulima, dziedziczący m.in. na Czarnej, parafia Sucha (Krzep.).

Genealogia
(osób: 166)
 

• ALEKSANDER Wincenty hr. z Góry Skarbek (1874-1922), s. Henryka i Aleksandry Okęckiej, doktor, polityk endecki, członek Ligi Narodowej; urzędnik przy Namiestnictwie we Lwowie ok. 1900, poseł na Sejm Krajowy Galicji 1906-1918, członek austr. Rady Państwa 1909-1918, dziedzic Gawrzyłowa; ż. (30 V 1901 Laszki Zawiązane k/ Krukienic w Galicji) Felicja Maria Szczepańska (1872–1963), c. Aleksandra Eligiusza i Melanii Marii Serwatowskiej, działaczka społeczna; 1v. wdowa po Andrzeju Maksymilianie hr. Fredrze (1859-1898), literacie, synu Aleksandra Fredry. 

Krystyna hr. Skarbek
(1908-1952)

• KRYSTYNA (Maria Krystyna) hr. Skarbek (1 V 1908-15 VI 1952), c. Jerzego i Stefanii Goldfeder, pracownica wywiadu brytyjskiego, ps. Christine Granville; dzięki londyńskim znajomościom udało się jej zaciągnąć do brytyjskich tajnych służb Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE) utworzonych przez Winstona Churchilla do działań dywersyjnych; w pracy wywiadowczej najbliżej współpracowała z przyjacielem z czasów przedwojennych Andrzejem Kowerskim; trzykrotnie szlakiem tatrzańskim przedostawała się do Polski; przez ponad półtora roku przebywała z misją w Kairze, a w lipcu 1944 pomagała partyzantom francuskim w Vercors wykupić współtowarzyszy z rąk gestapo; ur. Warszawa, zm. Londyn (PSB t. 38 s. 26; Wikipedia); 1m. (ok. 1920) Gustaw Karol Gettlich (ok. 1900-1985), s. Władysława i Wandy Geyer, przemysłowiec z Pabianic; 2m. (ok. 1938 Warszawa?, rozwód 1946 Berlin) Jerzy Giżycki (1889-1970), dyplomata, podróżnik, twórca powieści młodzieżowych.

Źródła: Bork. Rocz. I 352-353, II 294-296; Kos. IV 413-434; Krzep. Młp.; Nies. VIII 376-377; PSB XXXVIII 1; Żych. XXV 101-129; W Mroku Historii online.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz