SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 30 sierpnia 2008

Sieroszewski

 herb Nabram

 herb Byliny

Sieroszewski h. Nabram i Szreniawa (odm.) v. Sieraszewski, w Wielkopolsce, wymienia ich Paprocki w Herbarzu, jako osiadłych w pow. poznańskim 1584 (Papr.). Nazwisko wzięli od wsi Sieroszewice, dawniej Syroszewice, w powiecie kaliskim, parafia Rososzyca, wsi należącej wcześniej do rodu Nałęczów. W 1596 r. właścicielem całej wsi jest Krzysztof Wolicki seu Sieroszewski, który posiada ponadto części Latowic, Mikorzynko, Dziegietnię, Lulik i Kierz. Około r. 1695 Sieroszewice przeszły do Wierusz Niemojewskich
Tym Wolickim seu Sieroszewskim, chyba na podstawie zbieżności nazwisk z innymi Wolickimi, heraldycy przypisali herb Nabram. Pewnie opierając się na informacjach zawartych w herbarzach, Sieroszewscy zaczęli w XIX wieku używać przydomku Waldorff (Wahldorf), który był nazwiskiem rodu herbu Nabram. Tymczasem, potomek tych Wolickich – kasztelan krzywiński, podpisany jest w aktach kaliskich kilkakrotnie jako „Antoni Śreniawa Sieroszewski” (AGZ Kalisz). Wydaje się zatem, że Sieroszewscy są jednego pochodzenia z Kurcewskimi i Wolickimi, ich wsie gniazdowe to Kurcewo, Komorze i Wolica w pow. kaliskim, a właściwym ich herbem są Byliny in. Szreniawa odmienna. Z tej rodziny: jeden kasztelan w latach 1785 — 1796.
Herbarze wymieniają jeszcze Sieroszewskich h. Nałęcz, jak również nobilitowanych w 1590 r. Sieroszewskich h. Rola (Metr. Kor.)
.
Genealogia
(osób: 75)


• TEKLA Petronela Sieroszewska (12 IX 1781-4 XII 1830), c. Antoniego i Teresy Sołtyk; poch. Warszawa, Cm. Powązkowski, katakumby VI-4 (Kur. Warsz.); m. (ok. 1800) Kazimierz z Bromierza Bromirski h. Pobóg (ok. 1770-1830), s. Onufrego, starosty płockiego i Ludwiki Karaś h. Dąbrowa; dzieci: Stanisław, Onufry – Bromirscy.

 Wacław Sieroszewski
(1858-1945)

• WACŁAW Kajetan Sieroszewski (24 VIII 1858-20 IV 1945), s. Leopolda i Walerii Ciemniewskiej, ps. Sirko, powieściopisarz, etnograf, działacz socjalistyczny i narodowy; członek PPS, dwukrotnie więziony, zesłany na Syberię, prowadził badania naukowe w kraju Jakutów, Mongolii, Korei, Mandżurii; legionista, członek Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej; prezes Związku Literatów Polskich i Polskiej Akademii Literatury; autor powieści i nowel przygodowo-podróżniczych i prac etnograficznych; ur. Wólka Kozłowska k/ Radzymina, zm. Piaseczno k/ Warszawy, poch. Warszawa, Cm. Powązkowski, kw. 209-II-10 (PSB t. 37 s. 345; Cm.Pow.); ż. (25 XI 1899 Warszawa, Wszystkich Świętych) Stefania Mianowska (1872-1942), c. Romualda Aleksandra i Jadwigi Teresy Łebkowskiej h. Dąbrowa; dzieci: Władysław, Stanisław, Kazimierz.

Źródła: Bon. XV 222; Bork. Spis 392; Dw. Teki; Kos. I; Nies. I 312; Papr.; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz