SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 30 sierpnia 2008

Siemieński

Siemieński h. Dąbrowa vel Siemiński, rodzina małopolska, z woj. lubelskiego, której wsią gniazdową jest Siemień w dawnym pow. radzyńskim, parafia Parczew. Dziedziczyli tam jeszcze w 1629 r., a pisali się też z Biecza i ze Sławczyna. Są jednego pochodzenia ze Sławczyńskimi herbu Dąbrowa. Z tej rodziny: Wilhelm, starosta biecki, otrzymał w Galicji 3 II 1779 tytuł dziedziczny hrabiego austriackiego z dodatkiem „na Bieczu" i odmianą w herbie: dodana została korona hrabiowska i rycerz w pancerzu trzymający w prawej ręce wyciągnięty miecz, a w lewej odciętą głowę Turka, dwa sztandary niebieskie i trzy turniejowe hełmy. Siemieńscy uzyskali takiż tytuł w Austrii 29 V 1781 i 11 VI 1798, oraz pozwolenie używana nazwiska „Siemieński-Lewicki" w Austrii 7 XII 1869.
Z tej samej wsi Siemień k/ Radzynia wywodzi się
zapewne, również pochodząca z woj. lubelskiego i wymieniona przez Niesieckiego, rodzina Siemińskich herbu Lubicz.
Genealogia
(osób: 38)

• KLEMENTYNA Siemieńska (ok. 1840-po 1873), c. Lucjana i Ludwiki Potockiej; m. (p. 1866) Stanisław Chojecki h. Lubicz (ok. 1830-po 1873); dzieci: Wanda, Janina, Maria – Chojeckie.


• STANISŁAW hr. Siemieński (ok. 1760-1824), s. Wilhelma i Petroneli Reklewskiej, tajny radca 1805, szambelan austr. 1816, ochmistrz wielki koronny galicyjski, starosta biecki, właściciel dóbr Ropa; komandor orderu Leopolda 1810; ż. Elżbieta Potocka, c. Józefa i Ludwiki ks. Lubomirskiej, starościanka halicka; dzieci: Konstanty, Amelia.

Źródła:
Bork. Rocz. I 350-351, II 292-293; Kos. I; Krzep. Małop. 94; Nies. VIII 338-339.

Siemieński h. Leszczyc vel Siemiński, rodzina sieradzka, pisała się z Siemienic w ziemi wieluńskiej. Jedna gałąź osiedliła się w XVII wieku na Rusi Czerwonej. Siemieńscy dziedziczyli m. in. następujące majątki: Siemienice, Dziewiście, Zamoście, Masłowice, Żytno, Rędziny, Silnica, Pławidło, Rogaczówek, Zagórze (Zagórzyno), Wilkoszewice, części Rakowa w ziemi wieluńskiej, Mojkowice, Śmielnik i inne. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Z tej rodziny: 2 kasztelanów 1737 — 1761. 
Genealogia
(osób: 155)

• LEONARD Józef Kalasanty Siemieński (1787-1846), s. Jacka (Józefa) i Ewy
Skórkowskiej, kapitan wojsk polskich, oficer napoleoński, powstaniec 1830/31, ziemianin; uczestnik kampanii napoleońskiej 1812, kapitan 6 pułku piechoty wojsk Księstwa Warszawskiego; odznaczony złotym krzyżem Virtuti Militari 1831; dziedzic dóbr Rędziny, Pławidła, Rogaczówek w ziemi piotrkowskiej; poch. Żytno (MK Żytno); ż. (1824 Mierzyn) Konstancja Malczewska h. Tarnawa (1796-22 XI 1872), c. Juliana i Ewy Święcickiej; ciotka Wandy Malczewskiej zaliczonej w poczet błogosławionych; dzieci: Jacek. 

• LEONIA Siemieńska (1885-1940), c. Leona i Zofii Zielonka; m. (1916) Józef Zawadzki h. Rogala (1886-1951), s. Tadeusza i Julii Domaszewskiej, chemik, profesor, dziekan i rektor Politechniki Warszawskiej, prorektor tajnej Politechniki, uczestnik konspiracyjnych badań nad hitlerowską rakietą V2; współorganizator Instytutu Chemii Przemysłowej; członek PAU i TNW; zm. Warszawa, poch. Cm. Powązkowski, kw. K-l-23/24 (Cm. Pow.); dzieci: Anna (1919-2004), Tadeusz (1921-1943), ps. Zośka, żołnierz AK – Zawadzcy.

Źródła: Kos. I; Nies. VIII 337-338; Sęcz.; Żych. I 175.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz