SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 29 sierpnia 2008

Sawicki

Sawicki h. Cholewa, rodzina podlaska, osiedlona również na Litwie, w woj. brześciańskim. Jedna jej gałąź przeniosła się w Poznańskie. Z nich 1 wojewoda i 1 kasztelan 1653 — 1691. Melchior Stanisław, wojewoda brześciański 1662. Dominik Kazimierz, kasztelan brześciański 1691.

Źródła:
Kos. I; Nies.; Żych. II 240.

Sawicki h. Lubicz, na Podlasiu i Litwie, niektórzy używali przydomku Stella. Wymienia ich Paprocki w Herbarzu 1584 r. Nazwisko biorą od wsi Sawice Bronisze i S. Ruskie w ziemi łukowskiej, powiecie sokołowskim, gminie Wyrozęby, parafii Paprotnia (SGKP). Jedna gałąź osiedliła się w Sieradzkiem, a w XIX wieku mieszkała w W. Ks. Poznańskim, inna osiadła w woj. wileńskim. Byli właścicielami m. in. dóbr Naczesławice in. Necesławice w pow. kaliskim ok. 1750 r. (AGZ Kalisz). Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Z nich: 1 kasztelan 1575 — 1581.
Genealogia
(osób: 42)


 prof. Izydor Stella-Sawicki
(1881-1957)

• EDWARD Franciszek Sawicki (20 XI 1843-9 I 1879), s. Edwarda i Antoniny Brudzewskiej, ogrodnik; nauki pobierał w gimnazjum w Poznaniu, po tym w Lesznie; po ślubie z Głuszkowską osiadł na stałe w majątku swoim w Targownicy; zm. Targownica (Dz. Pozn. 7/1879); ż. (ok. 1875 Poznań) Julia Głuszkowska (15 V 1855-20 XI 1926), c. NI. i Józefy Potockiej; zm. Poznań (Dz. Pozn. 140/1883; MK Poznań: Św. Marcin); 2v. żona (21 VI 1883 Poznań, Św. Marcin) Stefana ze Skrzypna (!) Twardowskiego (ok. 1850-8 XI 1910), kupca maszyn rolniczych, a później właściciela sklepu żelaza przy Starym Rynku w Poznaniu; dzieci: Aleksander, Mieczysław (zm. 1876).

• MARIANNA Sawicka (ok. 1785-po 1810), c. Gabriela i Franciszki Wolskiej; m. (9 V 1810) Stanisław Tymieniecki (ok. 1769-po 1810), s. Piotra i NN., kontroler urzędu konsumpcyjnego w Łasku (Nejm.).


Źródła: Bon.; Bork. Sp. 383; Dw. Teki; Kos. I; Nejm.; Nies.; SGKP X 343; Spis Szlachty Królestwa Polskiego 1836-1861; Szlachta herbowa woj. augustowskiego w I połowie XIX w. Akta augustowskiej gubernialnej deputacji szlacheckiej; Żern. II 318; Żych. I; Politechnika Krakowska online.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz