SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

piątek, 29 sierpnia 2008

Rylski

Rylski h. Ostoja, v. Ścibor-Rylski, licznie rozrodzona rodzina na Mazowszu i w Małopolsce, pisząca się z Wielkiego Rylska w województwie rawskim, niedaleko Rawy. Używali przeważnie przydomku Ścibor, jednak niektóre linie przybierały też inne, jak Wilk, Śmig (Szmig), Mościc i Januszkowic (Januszkowicz). Niektóre linie były wyznania ewangelickiego. W XIX wieku Rylscy byli właścicielami m.in. dóbr Bukowsko w pow. sanockim, Nart Nowy i Stary w pow. kolbuszowskim, Zwieńczyca w pow. rzeszowskim, Olchowa i Lipie w pow. ropczyckim. Uruski w swoim Herbarzu wymienia też Rylskich herbu Kroje, wylegitymowanych w Ces. Rosyjskim i zapisanych do ksiąg szlachty guberni wołyńskiej w 1844. Z tej rodziny 1 senator, kasztelan gostyński 1683 — 1701.
Genealogia

(osób: 166)
 

• MARIA Ścibor-Rylska (1879-1968), c. Władysława i Izabelli Puzyna; 1m. (ok. 1900) Władysław Świeżawski h. Kuszaba in. Paprzyca (1869-1907); 2m. (ok. 1910) Paweł Tomasz Horodyski z Krogulca h. Korczak (ok. 1880-1916).

• WŁADYSŁAW Ludwik Dawid Ścibor-Rylski (30 XII 1841- XI 1883), s. Eustachego i Ludwiki Hoszowskiej, wylegitymowany ze szlachectwa razem z ojcem i dziadkiem w Wydziale Stanów we Lwowie 1856 (Urus.); ż. (20 IX 1874) Izabella ks.
Puzyna h. Oginiec (1857-1927), c. Włodzimierza Antoniego i Felicji Ruckiej h. Jastrzębiec; dzieci: Maria, Eustachy, Róża, Ida.

Źródła:
Bork. Rocz. I 543, II 654-655; Nies. VIII 208-209; Urus. XV 349-351.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz