SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 28 sierpnia 2008

Różycki

Różycki h. Doliwa, w Wielkopolsce, pisali się na Rożycach in. Różycach. Z nich: Jan (1603-1669), biskup chełmski, sekretarz koronny (PSB t. 32). Zob. Różycki h. Poraj

Źródła: Dw. Teki; PSB t. 32.

Różycki h. Poraj, pisali się z Wielkich i Małych Rożyc w woj. łęczyckim. Po większej części szlachta zagrodowa, niektórzy z nich przeszli do herbu Doliwa (Urus.). Z nich: 1 biskup 1667 — 1669. 

Źródła: Kos. I; Nies.; Urus. XV 286.

Różycki h. Rola vel Rożycki, pisali się z Różyc (Rożyc) w Łęczyckiem. Gniazdem rodu jest wieś Różyce, dawniej powiat Łęczyca, gmina Tkaczew, parafia Leźnica Wielka, obecnie pow. Zgierz, gm. Parzęczew. Już w XVI wieku wieś ta dzieliła się na Różyce Trojanowice (Trojany, Trojanowe, Trojanowskie), R. Sulimy (Sulimowe) i R. Żmijowe (SGKP).
W 1576 r. we wsi Różyce Sulimowe miał Walenty, syn Pawła Różyckiego 1 ¾ łana, Jan Różycki wspólnie z Piotrem 1 ½ łana. W części Różyce Trojanowe Barbara Różycka miała ½ łana. W części Różyce Żmijowe Jan Różycki miał 2 łany (Paw.). Niektórzy z nich w XVI stuleciu przenieśli się do Małopolski, gdzie przeszli na wyznanie ewangelicko-reformowane (kalwińskie). Jedna gałąź osiedliła się na Wołyniu. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Z nich: Samuel, pułkownik, następnie generał wojsk polskich 1831. Florian, szambelan rosyjski, marszałek szlachty powiatu humańskiego
.
 
Genealogia
(osób: 148)


 gen. Samuel Różycki
(1781-1834)

• MICHAŁ Różycki z Różyc Trojanowych (5 X 1727-17 VII 1796), s. Aleksandra i 2ż. Zofii Karwickiej, podstoli czernihowski, szambelan królewski 1759-1796; dziedzic dóbr Zagórzyce w pow. wiślickim, które nabył 1772 r.; poch. 24 VII 1796 w parafii ewangelicko-reformowanej Grzymała k/ Stopnicy w dawnym pow. wiślickim, obecnie woj. świętokrzyskie (PSB t. 32 s. 538; Urus.; Kon.; Girt.; ME Grzymała vel Sieczków); 1ż. (30 VIII 1758 Tursko Wielkie) Aleksandra Górecka (ok. 1743-1761); zm. lat 18, poch. 19 III 1761; ślub w parafii ewang.-reform. Tursko Wielkie, obecnie woj. świętokrzyskie (ME Tursko Wielkie); dzieci: Jan; 2ż. Aleksandra Trembecka (ok. 1740- 1764/72); dzieci: Ksawery; 3ż. (25 I 1772 Wiatowice) Anna Wołk-Łaniewska (ok. 1750-3 IV 1805); ślub w parafii ewang.-reform. Wiatowice (ME Wiatowice); dzieci: Andrzej, Zofia, Samuel, Stanisław, Karol, Ludwika, Anna.

• ZOFIA Elżbieta Różycka (1778-po 1808), c. Michała i 2ż. Anny Wołk- Łaniewskiej, kalwinka; chrz. 21 IX 1778 w parafii ewangelicko-reformowanej w Grzymale (Kon.; ME Grzymała vel Sieczków); m. (11 II 1800 Grzymała) Bogusław Paweł Kossecki h. Rawicz (1769-po 1808), s. Samuela i Ewy Russockiej, porucznik wojsk polskich 1800-1808; dziedzic Oziembłowa 1800; pochodził z linii kalwińskiej; wylegitymowany ze szlachectwa w Galicji zachodniej 1804; metryka w Grzymale w kościele kalwińskim (Bon.; Kon.; ME Grzymała vel Sieczków); dzieci: Michał, Jan, Samuel, Andrzej, Zygmunt, Józef – Kosseccy.

Źródła: Bon.; Bork. Sp. 367; Kon. 260-263; Nies.; Paw. Wlkp. II 69, 70; PSB; Sęcz.; SGKP IX 873; Urus. XV 286-287; Ziemianie Polscy XX w. t. 1, 3; Żern. II 293; Robert Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego; Wikipedia. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz