SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 28 sierpnia 2008

Rulikowski

Rulikowski h. Korab, rodzina małopolska, jednego pochodzenia z Poradowskimi i Zadzikami, dlatego zawsze pisali się z Wielkiego Poradowa (Wielkich Porad) w ziemi rawskiej. Jeden Poradowskich herbu Korab, otrzymawszy od książąt mazowieckich (być może od ks. Bolesława Trojdenowicza w XIV stuleciu) dobra Rulikowo w woj. bełskim i tam się przeniósłszy, zaczął się pisać zwyczajem ówczesnym z Wielkiego Poradowa dziedzicem na Rulikowie, a w końcu Rulikowskim. Z czasem rozdzielili się na dwie gałęzie: starszą, tzw. moździarską, która wygasła 1849, oraz młodszą. — Senator 1 w latach 1818 — 1831. — Wincenty (zm. 1844), senator-kasztelan Królestwa Kongresowego 1818-1831. Zapewne z tego samego Rulikowa wywodzili się Rulikowscy herbu Nałęcz.
Genealogia
(osób: 79)
 

• ELIZA (Elżbieta) Julia Rulikowska (1837-1904), c. Edmunda i Zofii Dedowicz-Trypolskiej, pisarka, ps. Julian z Paradowa; ur. w Rebedajłówce; 1m. (1856 San Giuliano k/ Pizy) Roman Tuszowski h. Szreniawa, właściciel dóbr Grabowiec i Chyżowiec w Król. Polskim; 2m. NI. Bośniacki (PSB).

• LUDWIK Rulikowski (1784-1872), s. Ignacego i Marianny Gałęzowskiej, radca i sędzia pow. chełmskiego 1814, poseł na sejmy Król. Kongresowego 1818-1825, radca arcybractwa miłosierdzia 1850, prezes tow. dobroczynności 1854-1860 w Krakowie, honorowy obywatel miasta Krakowa; 1ż. Brygida Rzewuska, sędzianka ziemska chełmska; dzieci: Seweryn; 2ż. Konstancja Jasieńska h. Dołęga (zm. 1822), c. Feliksa z Olchowa i Teresy Szlubowskiej h. Ślepowron, starościanki siomiackiej; dzieci: Henryk, Antoni.

Żródła:
Bork. Rocz. II 646-650; Nies.; Żych. I 249-255.

Arms Korab, recorded 1520; n.c.: 1782, 1802, 1837; from Poradowo Wielkie in the district of Rawsk, Rulikow in the district of Belsk, and Kiev.

Sources:
Nies.; Bork.; Żych.; Urus.; Armorial Records of Congress Kingdom.

Rulikowski h. Nałęcz, na Mazowszu i w woj. bełskim; z nich 1 kasztelan 1820 — 1831.Wywodzili się zapewne z tego samego Rulikowa co Rulikowscy herbu Korab.

Źródło: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.


 Arms Nałęcz, recorded 1550; from Rulików in the district of Sokal [Palatinate of Belsk].  

Sources: Nies.; Żych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz