SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 28 sierpnia 2008

Rudomina

Rudomina h. Trąby v. Rudomina-Dusiacki, Dusiatski, szeroko rozgałęziona rodzina litewska, używająca przydomku Dusiatski v. Dusiacki od majątku Dusiaty. Ich przodek był zapewne poddanym wielkoksiążęcym, zamieszkałym we wsi Rudomina k/ Wilna i od niej nazywanym. Królowa Bona bowiem, zarzucała szlachectwo tej rodzinie, i chociaż zostało im później przyznane, jednak jeszcze w 1595 szlachta litewska, uważając ich za nową szlachtę, protestowała przeciwko nadaniu jednemu z nich starostwa grodzińskiego. Mieli wśród swoich przodków mieszczan wileńskich, o czym świadczą akta w Metryce litewskiej (Boniecki, Poczet rodów). Z nich 3 senatorów w latach 1636 — 1656.
Rudominowie Dusiaccy byli w różnym czasie właścicielami dóbr Kibury, Jachmiszki w pow. trockim, Anetów, Pogirel i Hołoneta w pow. wiłkomirskim, Szwankutany w pow. poniewieskim, Sadziniki i Muraczowszczyzna w pow. grodzieńskim, Inów i Nowe Borki w pow. połockim, Żuki, Michowszczyzna, Słobódka, Świady, Soroki i Orzechówna w pow. brasławskim in. bracławskim, Chodoronki, Nowutki, Wieszowa w pow. wilejskim, Gromadzice i Małoszyce w pow. sandomierskim, w Małopolsce.

Herb — według Okolskiego: na tarczy, nad zwykłymi Trąbami, dwa skrzydła orle rozciągnięte, stykające się barkami ze sobą; w koronie połowa rycerza bez rąk, na jego szyszaku trzy pióra strusie. Według Kojałowicza: pole tarczy niebieskie, a na hełmie, w koronie trzy trąby między dwoma orlimi skrzydłami. W XIX wieku Rudominowie używali zwykłego herbu Trąby.
Genealogia
(osób: 242)

• JÓZEF Kazimierz Rudomina Dusiacki (5 III 1753-1813), s. Mikołaja Andrzeja i Rozalii Plater, stolnik, następnie chorąży brasławski, sędzia Trybunału litewskiego 1781; dziedzic dóbr Dukszty, Drujka i Dudy, starosta bernatowski, posesor kamienicy w Wilnie; ur. w majątku Drujka, zm. w Duksztach; ż. (1780 Wilno) Barbara Szczytt-Niemirowicz (1762-17 II 1824), c. Justyniana i Kazimiery Łopacińskiej; ur. w Leonpolu, zm. w Duksztach; dzieci: Tadeusz, Jan, Izabela, Kazimiera, Zofia, Józefa, Marianna, Justyna, Elżbieta.

• TERESA Rudomina-Dusiacka (ok. 1780-po 1819), c. Franciszka (1) i Rozalii Szauman; m. (ok. 1797) Augustyn Klott h. wł. (ok. 1770-po 1819), s. Michała i Teresy Żaba h. Kościesza; 2v. żonaty z Różą Czerniechowską; dzieci: Mikołaj, Henryk, Michał, Kazimierz, Aleksander, Jan, Rudolf, August, Zenon, Józef, Konstancja, Róża – Klottowie.

Źródła: Bon. Pocz. 285; Bork. Rocz. II 642-645; Kos. I; Urus. XV 297-300; Żych. IV 230-251.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz