SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 28 sierpnia 2008

Rozwadowski

Rozwadowski h. Trąby vel Jordan-Rozwadowski, rodzina małopolska, jednego pochodzenia z Jordanami, Stojowskimi i Świerczowskimi. Pisali się z Wielkiego Rozwadowa w pow. łukowskim, na Podlasiu. Z czasem rozdzielili się na dwie główne gałęzie: łukowską i czerwonoruską. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Jedna linia gałęzi czerwonoruskiej otrzymała tytuł hrabiowski austriacki 1783, dyplom 23 VIII 1791, a druga tytuł hrabiowski rosyjski 1872. Rozwadowscy byli w różnym czasie właścicielami m. in. dóbr Hruszów, Rajtarowice, Kochanówka, Turówka, Dawidkowce, Łasztów, Monastyrki, Dołpotów, Babin, Dubowica, Bednarów i Brynin w Galicji. Z tej rodziny: 1 kasztelan 1746 — 1771.
Genealogia
(osób: 134)
 

• ANTONI Franciszek hr. Rozwadowski (1771-1813), s. Ignacego i Teresy Czermińskiej, członek Rządu Narodowego w Galicji 1809; 1ż. (p. 1809) Tekla Witosławska (ok. 1780-ok. 1809); dzieci: Oktaw; 2ż. (1810) Ludwika hr. Fredro h. Bończa (1784-1839), c. Jacka i Marianny Dembińskiej; dzieci: Władysław, Wanda.

• TEKLA hr. Rozwadowska (ok. 1780-po 1808), c. Ignacego i Teresy Czermińskiej; m. (ok. 1797) Dominik Dulski h. Przegonia (1756-21 I 1814), s. Antoniego i Magdaleny Bąkowskiej, członek Stanów galicyjskich; wylegitymowany ze szlachectwa w 1782 w sądzie grodzkim lwowskim; razem z braćmi dziedzic dóbr Iławcze w pow. trembowelskim, oraz Karpowiec i Skarżyniec w woj. podolskim; dzieci: Julianna, Kornelia, Róża, Edward – Dulscy. 


Źródła: Bork. Rocz. I 345-346, II 285-286; Nies. VIII 164-166; Urus. XV 283-285.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz