SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 28 sierpnia 2008

Roszkowski

Roszkowski h. Łodzia vel Górka-Roszkowski, w Wielkopolsce, gałąź słynnej rodziny Górków herbu Łodzia. Wyszli ze wsi Roszki w pow. kościańskim. Z nich: 1 kasztelan 1587 — 1613. 

Źródła: Bork. Sp. 365; Kos. I; Nies.; Urus. XV 267.

Roszkowski h. Ogończyk vel Ruszkowski, rodzina kujawska, licznie rozrodzona, pisała się z Roszków. Są jednego pochodzenia z Trzebuchowskimi, którzy też pisali się „de Roszki”. Wyszli może ze wsi Roszki w pow. nieszawskim, dzisiaj Ruszki w woj. kujawsko-pomorskim, pow. radziejowskim, gminie Osięciny. Jednakże, ich pierwotne gniazdo mogło znajdować się w pow. konińskim. Niektórzy w XVII wieku przenieśli się do woj. krakowskiego. Według dawnych herbarzy, jedna gałąź już w XV stuleciu osiedliła się na Podlasiu, gdzie założyła kilka osad o nazwie Roszki. Zamieszkana przez drobną szlachtę okolica szlachecka Roszki w pow. mazowieckim, gminie Sokoły, parafii Płonka, w XVI wieku należała do ziemi bielskiej, a składające ją wsie wspominane są w dokumentach z lat 1545-1548 (Gloger, Ziemia bielska). W 1827 r. istniały Roszki Bieńki, R. Chrzczony, R. Leśne, R. Sączki albo Saczki, R. Włodki, R. Woczki, R. Ziemaki, R. Rochale, R. Trojany, mające łącznie ok. 600 mieszkańców (SGKP). Roszkowscy używali różnych przydomków, m. in. Bunia, Buś, Chmiel, Daniś, Julianiuk, Kopa, Kopeć, Kowalik, Koźlak, Marianik, Mucha, Nogaj, Pazio, Paź, Pozny, Pućko, Szczesiuk, Ślusarz, Ulian, Wołowic. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. 
Genealogia
(osób: 136)


• ANNA Aniela Roszkowska (ok. 1805-po 1825), c. Jana i Justyny Czachowskiej; ur. Gąski, parafia Tarczyn, obecnie woj. mazowieckie; m. (8 V 1825 Tarczyn) Ludwik Kombert (ok. 1800-po 1825), s. Józefa i Rozalii NN.; ślub w parafii Tarczyn, miejscowość Gąski (MK Tarczyn); dzieci: Helena Julianna Kombert (ur. 1827 Grójec) (MK Grójec).

• JAN Nepomucen Roszkowski (ok. 1781-19 VIII 1853), s. Stanisława i 1ż. Konstancji Skiwskiej, urzędnik, wiceregent sądów grodzkich w Kobryniu; ukończył nauki w szkołach lubieszowskich u księży Pijarów, skończył 2 lata kursów na Uniwersytecie Wileńskim; po sprzedaniu majątku rodzinnego matki Skiwy na Podlasiu, zarządca majątku Turzysk, pow. Kowel, należącego do hr. Moszyńskich; zm. Szepetyn, poch. Krzemieniec, na Wołyniu (MK Krzemieniec); ż. (ok. 1820) Izabela Kobylańska (ok. 1800-1852); zm. Szepetyn, poch. Krzemieniec; dzieci: Feliks, Konstanty, Aleksander, Mikołaj, Józef , Tekla, Kamila, Ludwika, Leonilda, Marceli, Feliksa.

Źródła: Bork. Sp. 365; Nies.; Pap.; SGKP IX 807; Spis Szlachty Królestwa Polskiego 1836-1861; Urus. XV 268-269; Żern. II 288; Genealogia rodziny Myszkowskich online.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz